Jedna z największych uniwersyteckich jednostek. Co roku studia na tym wydziale kończy ponad tysiąc absolwentów, a w rekrutacji bierze udział średnio 10 tys. chętnych. Obecnie Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych jest jedną z największych tego typu jednostek dydaktyczno-badawczych w Polsce i Europie Środkowej. Oferta dydaktyczna obejmuje: bezpieczeństwo wewnętrzne, europeistykę, politologię, politykę społeczną, studia euroazjatyckie oraz stosunki międzynarodowe. Studia regularnie uzyskują najwyższe oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a także zajmują pierwsze miejsca w prestiżowych rankingach jakości kształcenia.