Jedna z największych uniwersyteckich jednostek. Co roku studia na tym wydziale kończy ponad tysiąc absolwentów, a w rekrutacji bierze udział średnio 10 tys. chętnych. Obecnie Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych jest jedną z największych tego typu jednostek dydaktyczno-badawczych w Polsce i Europie Środkowej. Oferta dydaktyczna obejmuje: bezpieczeństwo wewnętrzne, europeistykę, politologię, politykę społeczną, studia euroazjatyckie oraz stosunki międzynarodowe. Studia regularnie uzyskują najwyższe oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a także zajmują pierwsze miejsca w prestiżowych rankingach jakości kształcenia.

 

Struktura wydziału
 • Katedra Studiów Regionalnych i Globalnych
 • Katedra Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Międzynarodowego
 • Katedra Dyplomacji i Instytucji Międzynarodowych
 • Katedra Metodologii Badań nad Polityką
 • Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Katedra Ustroju Pracy i Rynku Pracy
 • Katedra Polityki Społecznej i Ubezpieczeń
 • Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej
 • Katedra Historii Politycznej
 • Katedra Socjologii Polityki i Marketingu Politycznego
 • Katedra Systemów Politycznych
 • Katedra Nauk o Państwie i Administracji Publicznej
 • Katedra Polityk Unii Europejskiej
 • Katedra Prawa i Instytucji Unii Europejskiej
 • Katedra Studiów Wschodnich