Potrzeby związane z ochroną środowiska wymagają współdziałania różnych dyscyplin nauki. Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem, które jest miejscem gdzie realizowane są projekty łączące takie dziedziny wiedzy jak: chemia, fizyka, biologia, geologia i geografia, a także prawo, filozofia, socjologia, historia oraz ekonomia. Jednym z zadań centrum jest prowadzenie akademickiej edukacji ekologicznej oraz wspomaganie tego rodzaju nauczania w szkołach oraz regionalnych centrach kształcenia. Programy edukacyjne są organizowane we współpracy ze znaczącymi instytucjami międzynarodowymi m.in. The London Environment Centre, European Commission for Environmental Education IUCN czy Baltic University. Centrum uczestniczyło m.in. w organizacji Polsko-Duńskiej i Duńsko-Polskiej Szkoły Ochrony Środowiska, pozwalającej studentom polskim i duńskim poznać podstawowe problemy ekologiczne w obu krajach.

 

1 stycznia 2018 roku doszło do połączenia Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS) oraz Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska (MSOŚ). Utworzona została w ten sposób międzywydziałowa jednostka organizacyjna pod nazwą: Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem. Przejęła ona wszystkie zadania i uprawnienia dotychczasowych jednostek MSOŚ oraz UCBS.