Digital Economy Lab prowadzi badania dotyczące społecznego, ekonomicznego i kulturowego znaczenia cyfryzacji. Współpracuje z podmiotami akademickimi oraz instytucjami zewnętrznymi. Interdyscyplinarne środowisko DELab tworzą zarówno doświadczeni, jak i młodzi naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego – z wydziałów Nauk Ekonomicznych, Socjologii oraz Prawa i Administracji.

 

W badaniach ośrodka wykorzystywane są metody ilościowe, jakościowe oraz data science. Wśród zagadnień, którymi zajmują się naukowcy są przemysł 4.0, przyszłość pracy, cyfrowa transformacja uczelni, sytuacja kobiet na rynku pracy, charakterystyka dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstw, automatyzacja pracy i jej skutki dla poszczególnych branż, ekonomia współdzielenia, a także skutki cyfryzacji dla ekonomii i społeczeństwa.