Ośrodek Analiz Politologicznych to niezależna organizacja badawcza, zajmująca się współczesnymi problemami świata polityki. Jej zadaniem jest propagowanie lepszego zrozumienia ważnych kwestii społecznych, gospodarczych i politycznych, doraźne reagowanie i komentowanie wydarzeń będących w kręgu zainteresowań politologii, jak również przeprowadzanie i dostarczanie pogłębionych oraz rzetelnych analiz politologicznych. OAP przyjmuje postawę ideologicznej neutralności, obiektywizmu i przestrzegania w swojej działalności najwyższych standardów akademickich. Prowadzone przez jednostkę badania służą wspólnemu dobru i nie sprzyjają żadnej opcji politycznej. Materiały i analizy są przygotowywane przez profesjonalistów, zarówno z krajowych, jak i zagranicznych uniwersyteckich ośrodków politologicznych.