Katedra im. Tadeusza Mazowieckiego to miejsce debaty nad aktualnymi problemami społecznymi i humanistycznymi. Poprzez edukację i popularyzację wiedzy jednostka promuje wartości, które były szczególnie bliskie jej honorowemu patronowi.

 

Do zadań Katedry należy:

  • rozszerzanie oferty dydaktycznej Uniwersytetu o zajęcia o charakterze interdyscyplinarnym i międzyobszarowym w zakresie zwłaszcza nauk humanistycznych i społecznych;
  • rozwijanie wśród studentów Uniwersytetu postaw obywatelskich, umiejętności obywatelskiej debaty i zespołowego, kreatywnego działania oraz wypełnienia zadań w obszarze służby publicznej;
  • ułatwienie studentom Uniwersytetu kontaktu z osiągnięciami nauki światowej, zwłaszcza w zakresie nauk politycznych, prawa, socjologii, filozofii oraz nauk historycznych;
  • propagowanie w społeczności akademickiej europejskich wartości demokratycznych i humanistycznych.

 

Oprócz organizacji wykładów, seminariów czy konferencji Katedra dużą uwagę przywiązuje do zajęć warsztatowych, które rozwijają w studentach kompetencje społeczne, jak umiejętność współpracy i debaty.