Instytut Studiów Społecznych zajmuje się analizą procesów społecznych, politycznych oraz ekonomicznych, które przede wszystkim dotyczą społeczeństw przechodzących transformację ustrojową. Naukowcy z ISS podejmują też tematy związane z migracjami oraz społecznymi problemami płci. Zespół badawczy złożony jest z socjologów, psychologów, ekonomistów oraz politologów. Instytut Studiów Społecznych jest afiliowany przy Insitute for Social Research University of Michigan. Nawiązanie współpracy z amerykańską uczelnią było możliwe dzięki prof. Robertowi Zajoncowi, którego imię nosi instytut. Prof. Zajonc, ówczesny pracownik University of Michigan, był współzałożycielem ISS oraz doktorem honoris causa naszej uczelni. Instytut jest również członkiem i polskim przedstawicielem Inter-university Consortium for Political and Social Research – międzynarodowego konsorcjum 700 uczelni i instytucji badawczych z całego świata, które gromadzi i udostępnia dane z dziedziny nauk społecznych. ISS wraz z Polską Akademią Nauk współtworzą polskie Archiwum Danych Społecznych.