Od ponad 30 lat Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego (CKNJOiEE UW) kształci nauczycieli trzech języków obcych: angielskiego, francuskiego i niemieckiego oraz wiedzy o społeczeństwie. Centrum realizuje i rozwija model kształcenia nauczycieli integrujący wysokiej jakości kształcenie nauczycielskie (zawodowe) z kształceniem akademickim.

 

Obecnie CKNJOiEE UW jest jedyną w Polsce jednostką uniwersytecką, która realizuje równoległy, dwutorowy program kształcenia nauczycieli dwóch przedmiotów na kierunku o profilu praktycznym, przygotowującym do zawodu nauczyciela na wszystkich etapach edukacyjnych i we wszystkich typach szkół, w tym szkoły wyższej.

 

Centrum prowadzi kształcenie na studiach stacjonarnych I i II stopnia na kierunku Nauczanie języków obcych, w ramach dwóch specjalności: specjalność główna – nauczanie języka angielskiego oraz specjalność druga – nauczanie języka francuskiego lub nauczanie języka niemieckiego lub nauczanie przedmiotu wiedza o społeczeństwie.