Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej tworzą trzy uniwersyteckie kolegia kształcenia nauczycieli języka: angielskiego, francuskiego i niemieckiego. Obecnie centrum jest jedyną w Polsce jednostką uniwersytecką, która kontynuuje i skutecznie rozwija trzyletni model kształcenia nauczycieli języków obcych, wypracowany i wprowadzony w Polsce w 1990 roku. Model ten został wysoko oceniony przez polskich i zagranicznych ekspertów, łączy bowiem przygotowanie zawodowe z kształceniem akademickim. Studenci CKNJOiEE oprócz przedmiotów związanych z nauką języków, komunikacją, literaturą i kulturą, mają również do wyboru zajęcia, które powinny ułatwić im odnalezienie się po studiach w przestrzeni edukacyjnej krajów unijnych. Ważną rolę w tym programie odgrywają również przedmioty z zakresu psychologii i nowej myśli pedagogicznej.