Obszar Półwyspu Bałkańskiego oraz tereny leżące wokół Morza Czarnego fascynuje archeologów z Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej. Ośrodek prowadzi najważniejsze badania na trzech stanowiskach: Novae w Bułgarii – siedzibie legionu I Italskiego, Tanais w Rosji – greckiej i rzymskiej osadzie handlowej nad Donem oraz Risan w Czarnogórze – stolicy iliryjskiej królowej Teuty. Prace naukowców opierają się zarówno na tradycyjnych metodach archeologicznych, jak i nowoczesnych, interdyscyplinarnych metodach badawczych. Uczeni prowadzą szereg badań geofizycznych i antropologicznych, a także analizują pod względem fizykochemicznym malowidła ścienne, naczynia ceramiczne i metale. Zajmują się konserwacją kamienia oraz odlewami niektórych zabytków, dokonują również komputerowych rekonstrukcji archeologicznych. Od 2000 roku archeolodzy z ośrodka współpracują z badaczami z Wydziału Biologii – w efekcie ich działań powstała pracownia badań DNA, wydobywanego z antycznych kości ludzi i zwierząt. Również studenci mogą pracować u boku uniwersyteckich archeologów. Co roku kilkudziesięcioosobowa grupa studentów bierze udział w pracach terenowych i opracowaniu zabytków. Do partnerów zagranicznych tego ośrodka należą m.in.: Instytut Archeologii Bułgarskiej Akademii Nauk, Uniwersytet w Rostowie nad Donem czy Römisch-Germanische Kommission z Frankfurtu.