Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego jest zarówno jednostką naukowo-badawczą, jak i centrum obliczeniowym oraz ośrodkiem gromadzenia zasobów. Dzięki niezwykle nowoczesnej infrastrukturze informatycznej, ICM wspomaga badania naukowe wymagające wieloskalowych obliczeń komputerowych i przetwarzania danych, tworzy repozytoria publikacji oraz archiwa danych naukowych, prowadzi m.in. projekt Wirtualnej Biblioteki Nauki. Badania realizowane w ICM obejmują zagadnienia z dziedziny biotechnologii oraz nauk biomedycznych i biomolekularnych. Od 1997 roku w ICM prowadzone są też prace związane z numerycznym prognozowaniem przebiegu zjawisk pogodowych w Europie Środkowej. W ostatnich latach pracownicy tej jednostki zaangażowani byli również w wiele projektów naukowych, finansowanych m.in. ze środków unijnych, grantów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.