Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich powstał w roku 1958 na podstawie Deklaracji Polsko-Francuskiej, zgodnie z którą równolegle powstał również Ośrodek Kultury Polskiej na Uniwersytecie w Sorbonie (Paris-IV). OKFiSF zajmuje się promowaniem debat publicznych między Francją a Polską, wspieraniem polsko-francuskiej współpracy uniwersyteckiej, a także udostępnianiem studentom oraz naukowcom zbiorów bibliotecznych związanych z językiem i kulturą francuską. Program działania ośrodka koncentruje się na dwóch istotnych kwestiach. Pierwsza z nich wiąże się z wielkimi wyzwaniami europejskimi i ich przyszłością, a druga z pamięcią oraz narracją historyczną. OKFiSF współpracuje z największymi instytucjami akademickimi, think tankami, fundacjami oraz instytucjami kultury zarówno francuskimi, polskimi jak i europejskimi.