Centrum Europejskie powstało w 1991 roku jako jedna z pierwszych w Polsce placówek akademickich prowadzących interdyscyplinarne badania dotyczące różnych aspektów integracji europejskiej oraz europeistyki. Jednostkę tworzą zespoły dydaktyczno-badawcze, które zajmują się europejską integracją polityczno-obronną, prawem UE, gospodarką unijną, europejskimi procesami społeczno-kulturowymi oraz informacją europejską. Prace badaczy z CE prowadzone są m.in. w ramach międzynarodowych przedsięwzięć. Do największych z nich należy projekt unijny poświęcony badaniom postaw wyborczych migrantów w Wielkiej Brytanii. Centrum prowadzi również działalność dydaktyczną − na kierunku europeistyka − studia europejskie kształcą się studenci studiów licencjackich oraz magisterskich.