W Centrum Nowych Technologii spotykają się naukowcy z różnych dziedzin, by wspólnie prowadzić interdyscyplinarne projekty. Działalność CeNT opiera się na pracy zespołów, które powstają by prowadzić konkretne projekty naukowe lub edukacyjne. W otwartych konkursach na kierowników zespołów może wziąć udział każdy naukowiec, szukający odpowiedniego miejsca do zrealizowania swoich ambitnych planów badawczych. Formuła CeNT sprawia, że jest ono otwarte na nowe pomysły i idee, dlatego zakres badań w nim prowadzonych będzie stale ewoluował i wzbogacał się o nowe dziedziny. Kluczem do zrozumienia idei CeNT jest interdyscyplinarność – wielowymiarowe ujmowanie problemów z perspektywy różnych dyscyplin. Prowadzone są tu badania podstawowe i stosowane, których wyniki pozwalają poszerzyć wiedzę, ale mają też praktyczne zastosowania. Prace te dotyczą takich dziedzin jak: biologia molekularna o szczególnym znaczeniu dla medycyny i ochrony środowiska; analiza strukturalna związków chemicznych i materiałów; synteza i tworzenie nowych materiałów funkcjonalnych i biomateriałów; zastosowania fizyki dla potrzeb nowoczesnej techniki i technologii oraz technologie informatyczne i ich zastosowania. W projektach naukowych centrum uczestniczą też studenci i doktoranci. Efektem tej współpracy są prace dyplomowe – doktorskie, magisterskie, licencjackie. Młodzi naukowcy mogą odbyć w CeNT staże podoktorskie.