Centrum Transferu Technologii i Wiedzy wspiera rozwój przedsiębiorczości na uczelni tak, aby możliwe było praktyczne wykorzystanie wyników pracy naukowej. Badania prowadzone na UW dają bezpośrednie odpowiedzi na oczekiwania firm i przedsiębiorców, zaś rola pracowników CTTW polega m.in. na wspieraniu projektów oraz proponowaniu konkretnych rozwiązań danego problemu w firmie. Centrum spełnia funkcję punktu kontaktowego dla firm zainteresowanych zleceniem badań uniwersyteckim naukowcom oraz dla samych badaczy, którzy szukają odbiorców dla opracowanych przez siebie technologii. CTTW organizuje też wykłady oraz warsztaty z zakresu ochrony własności intelektualnej i przedsiębiorczości akademickiej, promując wśród społeczności uczelni wykorzystanie wiedzy w podejmowaniu innowacyjnej działalności gospodarczej. CTTW należy do sieci Enterprise Europe Network, gdzie wspomaga proces budowania międzynarodowego partnerstwa w dziedzinie nowych technologii, w szczególności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.