Od 1 września 2018 r. na Uniwersytecie Warszawskim działa Centrum Kompetencji Cyfrowych (wcześniej COME UW i LaCH UW). Zadaniami centrum są m.in.:

  • realizacja i wsparcie przedsięwzięć z zakresu e-nauczania;
  • działania eksperckie w zakresie przedsięwzięć cyfrowych prowadzonych na Uniwersytecie (m.in. badań naukowych, kształcenia, infrastruktury);
  • realizacja własnych projektów i wsparcie cyfrowych przedsięwzięć jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, w szczególności w zakresu humanistyki;
  • koordynacja udziału Uniwersytetu w krajowych i międzynarodowych sieciach pozostających w zakresie kompetencji CKC UW.