Zadaniem Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji jest rozszerzanie dostępu do oferty edukacyjnej Uniwersytetu Warszawskiego, dzięki wykorzystywaniu nowych technologii komunikacyjnych, multimedialnych i informatycznych. COME m.in. promuje i koordynuje działania uczelni w zakresie edukacji z wykorzystaniem internetu, przygotowuje oraz prowadzi kursy internetowe, kieruje badaniami nad edukacją zdalną z wykorzystaniem technologii ICT, przygotowuje też wykładowców do wymagań stawianych przez nowe formy edukacji. W ramach COME działa Laboratorium Cyfrowe Humanistyki.