Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów jest ośrodkiem eksperymentalnej fizyki jądrowej, który dysponuje cyklotronem ciężkich jonów oraz nowoczesnymi spektrometrami umożliwiającymi prowadzenie prac badawczych z dziedziny struktury jądra atomowego i jądrowych oraz biologicznych skutków promieniowania jonizującego. Rozwijane są tu techniki akceleracji cząstek naładowanych, detekcji promieniowania jądrowego i zastosowania medyczne fizyki jądrowej. W 2012 roku utworzono w tej jednostce Ośrodek Produkcji i Badania Radiofarmaceutyków wyposażony w cyklotron GE PETtrace 840, laboratoria chemiczne oraz laboratorium kontroli jakości. W ośrodku wytwarzane są radiofarmaceutyki niezbędne do diagnostyki PET, prowadzone są także szkolenia dla studentów uczelni polskich i zagranicznych.