Założone przez wybitnego archeologa prof. Kazimierza Michałowskiego Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW od ponad 50 lat prowadzi badania na terenie basenu Morza Śródziemnego. Celem tej placówki jest organizacja oraz koordynacja badań archeologicznych, konserwatorskich oraz rekonstrukcyjnych przede wszystkim w północno-wschodniej Afryce, na Bliskim Wschodzie i Cyprze. Pracownicy i współpracownicy centrum prowadzą badania na stanowiskach obejmujących szeroki horyzont czasowy − od zarania cywilizacji, przez wszystkie okresy historyczne starożytnych cywilizacji śródziemnomorskich, aż po późny antyk i arabskie wczesne średniowiecze. Projektami archeologicznymi kierują uniwersyteccy badacze, którzy ściśle współpracują z naukowcami z ośrodków zagranicznych. Archeolodzy z UW biorą również udział w międzynarodowych akcjach ratowania zagrożonych zabytków, m.in. w Egipcie, Sudanie, Syrii oraz Libanie. Centrum kieruje także stacją badawczą w Kairze. Jego pracownicy czuwają nad sprawnym przebiegiem badań prowadzonych w tamtym rejonie, a także reprezentują polskie środowisko naukowe wobec tamtejszych władz.