Ośrodek Badań nad Migracjami specjalizuje się w interdyscyplinarnych badaniach procesów migracyjnych w Polsce i w Europie. Uczestniczy w wielu międzynarodowych badaniach, finansowanych ze środków unijnych. Pracują tu badacze z wykształceniem socjologicznym i ekonomicznym, ale reprezentowane są również takie dyscypliny naukowe jak: demografia, politologia, prawo administracyjne, antropologia społeczna i psychologia międzykulturowa. Wyniki ich prac badawczych są regularnie publikowane w serii wydawniczej OBM – CMR Working Papers. Pracownicy tej jednostki przygotowują na zlecenie instytucji publicznych raporty i analizy dotyczące m.in. rozwoju polityki migracyjnej czy wpływu rozszerzenia Unii Europejskiej na procesy migracyjne. Ważną rolę w działaniach OBM odgrywa współpraca międzynarodowa. Od 1991 roku ośrodek jest członkiem projektu SOPEMI, którego celem jest monitorowanie trendów migracyjnych w Polsce i innych krajach OECD. Ośrodek Badań nad Migracjami należy też do IMISCOE Research Network – sieci skupiającej 30 czołowych instytutów zajmujących się badaniem migracji.