Szkoła Języków Obcych (SzJO) od 1953 roku zajmuje się prowadzeniem lektoratów dla celów ogólnych, akademickich i zawodowych. W ofercie SzJO znajdują się lektoraty języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niderlandzkiego, niemieckiego, rosyjskiego, szwedzkiego i włoskiego na różnych poziomach – od początkującego do bardzo zaawansowanego, o różnych profilach, np. prawniczym lub ekonomicznym i różnorodnych formach uczenia się: tradycyjnej, półinternetowej lub prowadzonej w całości on-line. Oprócz studentów i doktorantów, z oferty SzJO korzystają też pracownicy administracji uczelni oraz osoby spoza UW.