Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego to ogólnouniwersytecka jednostka organizacyjna, która prowadzi interdyscyplinarne badania oraz studia kryminalistyczne z pogranicza psychologii, biologii, chemii, fizyki oraz prawa w ramach studiów stacjonarnych, drugiego stopnia na trzech kierunkach: kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie kryminalistyka ogólna, biologia i genetyka sądowa oraz chemia sądowa. Prowadzi także studia podyplomowe Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych. Dzięki temu studenci i słuchacze mogą skorzystać z wiedzy wykładowców reprezentujących różne dziedziny i specjalizacje naukowe.

 

Zajęcia prowadzone są również przez ekspertów zewnętrznych, np. z laboratoriów policyjnych lub w jednostkach pozauniwersyteckich, w tym w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie studenci uczestniczą w zajęciach z medycyny sądowej.

 

W CNSUW utworzono Biuro Ekspertyz, które na zlecenie organów procesowych i innych podmiotów przeprowadza ekspertyzy sądowe i wydaje opinie, m.in. z zakresu identyfikacji sprawców przestępstw i fałszerstw dokumentów.