Centrum Nauk Sądowych to międzywydziałowa jednostka, która prowadzi interdyscyplinarne badania oraz studia z pogranicza psychologii, biologii, chemii, fizyki oraz prawa i kryminalistyki. W Centrum utworzono Biuro Ekspertyz, które na zlecenie przeprowadza ekspertyzy sądowe, wydaje opinie i udziela porad, m.in. z zakresu identyfikacji sprawców przestępstw i fałszerstw dokumentów. Od 2008 roku CNS współpracuje z Politechniką Warszawską, rozwijając wspólne badania nad metodami identyfikacji człowieka i przedmiotów na potrzeby postępowań sądowych. Centrum dysponuje nowoczesnymi laboratoriami i sprzętem.