Kolegium MISH prowadzi interdyscyplinarne studia, które zostały utworzone w 1992 roku. Uruchomiono je z myślą o osobach dociekliwych i refleksyjnych, a zarazem gotowych brać na siebie współodpowiedzialność za kształt i rytm swoich studiów. Taka forma studiowania, odchodząca od szkolnych schematów, wymaga od studentów dużej samodyscypliny oraz − na co wskazuje dotychczasowa praktyka − działa mobilizująco i w większym stopniu przynosi zadowolenie ze studiów. Wykształcenie nowoczesnego humanisty wymaga bowiem gotowości do stałego przekraczania granic wąskich specjalności i rozumienia języka dyscyplin pokrewnych. Ten rodzaj studiów zwiększa także umiejętność przystosowania się absolwentów kolegium MISH do zmiennych warunków na rynku pracy.