Uniwersytet Otwarty powstał na uczelni w 2008 roku. Jest to pierwsza oraz największa tego typu instytucja edukacyjna w Polsce, oferująca kursy dla osób powyżej 16. roku życia, które chcą rozwijać swoje zainteresowania. Słuchaczem Uniwersytetu Otwartego może zostać każdy, bez względu na dotychczasowe wykształcenie. Tematyka kursów obejmuje sześć dziedzin wiedzy. Kursy są tworzone i prowadzone przez różne jednostki UW, a rekrutacja na zajęcia odbywa się trzy razy w roku.

Zobacz więcej