Działania pracowników tej katedry skupiają się na tworzeniu oferty programowej z zakresu nauk humanistycznych, która ma inspirować studentów Uniwersytetu Warszawskiego do pracy naukowej. Prowadzone są tu zajęcia dydaktyczne i program stypendialny, umożliwiające studentom kontakt z najwybitniejszymi uczonymi z Europy. Jest to jedna z trzech katedr, które powstały z inicjatywy wiedeńskiego Instytutu Nauk o Człowieku. Dwie pozostałe znajdują się w Pradze i Budapeszcie.