Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych prowadzi interdyscyplinarne studia, które zostały utworzone w roku akademickim 1992/1993. Studenci MISMaP-u mają możliwość kształcenia się w ramach szerszych niż jedna dyscyplina akademicka. Ta forma nauki wymaga ich aktywności, umiejętności organizowania własnej pracy i odpowiedzialności. Już od początku studiów studenci mają okazję współpracować ze znakomitymi badaczami przy ciekawych, często międzynarodowych projektach z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych. Każdy student może korzystać z naukowej opieki profesora lub adiunkta, który reprezentuje kierunek najbliższy jego zainteresowaniom. Kolegium MISMaP tworzą wydziały: Biologii, Chemii, Fizyki, Geografii i Studiów Regionalnych, Geologii, Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Psychologii oraz Centrum Nowych Technologii (CeNT).