Uniwersytet Warszawski Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii

W jakich sprawach może pomóc?
  • uzyskanie informacji na temat procedur związanych z patentowaniem wynalazku, kosztów, dokumentacji, możliwości pozyskania źródeł oraz komercjalizacji, a także porad z zakresu ochrony wynalazków w kraju i za granicą,
  • przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej do Urzędu Patentowego RP,
  • przygotowywanie umów z partnerami komercyjnymi.

 

www.uott.uw.edu.pl
Siedziba

 

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii

ul. Żwirki i Wigury 101

02-089 Warszawa

Jak się kontaktować?