Uniwersytet Warszawski Prace nad nowym Statutem UW

Nowy Statut Uniwersytetu Warszawskiego

 

Projekt Statutu UW z 3 czerwca 2019 roku

Projekt Statutu UW z 3 czerwca 2019 roku (pdf) >>

Projekt ten uwzględnia poprawki zgłoszone w trakcie I czytania dokumentu. II czytanie projektu Statutu rozpocznie się na posiedzeniu Senatu UW w dniu 12 czerwca.

Propozycje postanowień Statutu UW z 11 kwietnia 2019

„Propozycje postanowień Statutu Uniwersytetu Warszawskiego – aktualny stan prac Zespołu rektorskiego ds. przygotowania projektu statutu UW” – materiał do dyskusji na posiedzeniu Senatu UW w dniu 17.04.2019 r.

 

„Propozycje postanowień Statutu Uniwersytetu Warszawskiego” były przedmiotem obrad Senatu UW. Wstępem do dyskusji nad dokumentem były dwie prezentacje:

prezentacja rektora Marcina Pałysa (pdf)

prezentacja prorektor A. Gizy-Poleszczuk (pdf)

Zespół rektorski ds. przygotowania projektu Statutu

Zespół rektorski ds. przygotowania projektu Statutu Uniwersytetu Warszawskiego – powołany 5 grudnia 2018 r.  (zarządzenie nr 125 z dnia 5 grudnia 2018 r.;zarządzenie nr 134 z dnia 17 grudnia 2018 r.)

Materiały przygotowane przez zespół rektorski

„Uniwersytet Warszawski a nowa ustawa o nauce i szkolnictwie wyższym. Nauka, kształcenie, szkoły doktorskie, rada uczelni” – materiał przygotowany przez zespół rektorski na posiedzenie Senatu UW w dniu 10.10.2018 r. z uzupełnieniem (dodano 5.11.2018)

 

„Szczegółowe zagadnienia dotyczące koncepcji szkół doktorskich na UW” – materiał roboczy do dyskusji przygotowany przez zespół rektorski na posiedzenie Senatu UW w dniu 19.12.2018 r.

 

„Szczegółowe zagadnienia dot. modelu kształcenia na UW” – materiał roboczy do dyskusji przygotowany przez zespół rektorski na posiedzenie Senatu UW w dniu 9.01.2019 r.

 

„Senat oraz funkcje kierownicze w Statucie UW” – materiał roboczy do dyskusji przygotowany przez zespół rektorski na posiedzenie Senatu UW w dniu 3.04.2019 r.