Pola oznaczone * są wymagane.

Obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 RODO*

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych. Z IOD można się skontaktować drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres: iod(at)adm.uw.edu.pl.
  3. Na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu subskrypcji (dostarczenia) newslettera.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres subskrypcji newslettera.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
  6. Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku ich niepodania nie będą Państwo mogli skorzystać z subskrypcji newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  8. Zgodę można wycofać, wysyłając wiadomość na adres: redakcja.www(at)uw.edu.pl.
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gry uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Zgoda na przetwarzanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski w celu subskrypcji newslettera. Zapoznałam/em się z powyższą informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Wiem, że mogę wycofać zgodę na przetwarzanie, wysyłając wiadomość na adres: redakcja.www(at)uw.edu.pl.

Adres e-mail