Uniwersytet Warszawski Inicjatywy strategiczne Uniwersytetu Warszawskiego

Inicjatywy strategiczne Uniwersytetu Warszawskiego

Uniwersytet realizuje 6 programów strategicznych, których celem jest:
  • umocnienie pozycji UW jako najlepszego ośrodka badawczego w Polsce
  • utrzymanie wysokiego miejsca wśród uczelni Europy Środkowej oraz dołączenie do czołówki szkół wyższych kontynentu
  • międzynarodowa rozpoznawalność
  • silne oddziaływanie na otoczenie, w szczególności poprzez podejmowanie ważnych społecznie tematów badawczych