Uniwersytet Warszawski Inicjatywy strategiczne Uniwersytetu Warszawskiego

Inicjatywy strategiczne Uniwersytetu Warszawskiego

Uniwersytet realizuje 6 programów strategicznych, których celem jest:
  • umocnienie pozycji UW jako najlepszego ośrodka badawczego w Polsce
  • utrzymanie wysokiego miejsca wśród uczelni Europy Środkowej oraz dołączenie do czołówki szkół wyższych kontynentu
  • międzynarodowa rozpoznawalność
  • silne oddziaływanie na otoczenie, w szczególności poprzez podejmowanie ważnych społecznie tematów badawczych

„Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” to przedsięwzięcie spinające klamrą inne działania strategiczne prowadzone na uniwersytecie od kilku lat. Rozwijamy bazę infrastrukturalną w ramach programu wieloletniego, a także nowoczesną dydaktykę poprzez program zintegrowanego rozwoju. Uczestniczymy w sojuszu 6 uczelni badawczych 4EU+, które otrzymały status uniwersytetu europejskiego. Planujemy federalizację z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Realizujemy granty European Research Council i inne przedsięwzięcia międzynarodowe, np. Knowledge and Innovation Community – prof. Marcin Pałys, rektor UW.