Uniwersytet Warszawski Wynajem sal i inne usługi

Wynajem sal i inne usługi

Organizacja imprez zewnętrznych, wynajem sal i powierzchni

Zewnętrzne firmy i instytucje mają możliwość wynajęcia pomieszczeń w uniwersyteckich budynkach przy Krakowskim Przedmieściu, m.in. w dawnej Bibliotece Uniwersyteckiej, Auditorium Maximum oraz Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich. W ofercie dostępnych jest kilkadziesiąt sal o różnej powierzchni i charakterze: duże aule konferencyjne, mniejsze sale wykładowe, sale zabytkowe (cennik). Informacji udziela Biuro Gospodarcze UW.

 

W sprawie wynajmu pomieszczeń w pozostałych budynkach Uniwersytetu, należy kontaktować się z wydziałami i jednostkami, mieszczącymi się w danych gmachach.

Wydziały i jednostki

 

W sprawie wynajmu pomieszczeń na terenie Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Dobrej 56/66, należy kontaktować się z BUW.

 

Przedsięwzięcia komercyjne i reklamowe

Zgodę na akcje promocyjne i reklamowe oraz wszelkie przedsięwzięcia komercyjne na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu (np. nagrywanie materiałów komercyjnych) wydaje kanclerz Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Noclegi

 

Inne

Biuro ds. Nieruchomości Powiśle przekaże innym jednostkom UW lub sprzeda osobom spoza uczelni sprzęty, które były na wyposażeniu restauracji. Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 22 55 25 926 lub pisząc na adres email: bnp@adm.uw.edu.pl

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 marca.

Przydatne kontakty i linki

Biuro Gospodarcze

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

tel. 22 55 20 346

fax 22 55 20 347

bg(at)adm.uw.edu.pl

www.bg.uw.edu.pl

 

Sekretariat Kanclerza UW

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa
tel. 22 55 20 456

fax 22 55 20 800