Uniwersytet Warszawski Przewodnik 2020 – wersja online

Przewodnik 2020 – wersja online

1. ROK NA UW, czyli ważne informacje dla nowych studentów

 

NIETYPOWY ROK

Zajęcia dydaktyczne na UW w roku akademickim 2020/2021 rozpoczną się 15 października. W semestrze zimowym większość z nich odbywać się będzie zdalnie. Online prowadzone będą wykłady, zajęcia z języków obcych, egzaminy, a także dyżury wykładowców. Część zajęć odbędzie się jednak stacjonarnie, z zachowaniem wymogów sanitarnych. Dotyczy to głównie zajęć o charakterze laboratoryjnym, terenowym lub integrującym dla studentów pierwszego roku. Aktualnych informacji na temat działania konkretnych jednostek szukajcie na ich stronach internetowych.

 

W przewodniku przedstawiamy możliwości, z których korzystają studenci Uniwersytetu Warszawskiego. W czasie podwyższonego ryzyka epidemicznego niektóre z nich mogą zostać ograniczone lub prowadzone są na innych zasadach. Dlatego warto zaglądać na strony internetowe poszczególnych biur.

 

 

SPIS TREŚCI
  • PIERWSZE KROKI NA UW (dziekanat, biblioteka i szkolenia online, konto pocztowe, WI-FI/Eduroam, legitymacja i bilet, miejsca w akademiku, stołówka)
  • STUDIA W TOKU (regulamin studiów, USOS, ECTS, Mobilny USOS, przedmioty ogólnouniwersyteckie, lektoraty, WF)
  • W NAUKOWEJ PODRÓŻY (wymiana krajowa i zagraniczna)
  • UNIWERSYTECKIE MAPY (kampus przy Krakowskim Przedmieściu, Uniwersytet Warszawski na mapie Warszawy)
  • ZAPAMIĘTAJ WAŻNE DATY (kalendarz akademicki)
  • STYPENDIA I POMOC MATERIALNA (socjalne, dla osób z niepełnosprawnościami, rektora, ministra za znaczące osiągnięcia, stawki stypendiów, zapomoga)
  • WSPARCIE (pomoc psychologiczna, prawna, rozwiązywanie sporów i konfliktów)
  • PO ZAJĘCIACH (koła naukowe i organizacje studenckie)
  • WARTO WIEDZIEĆ (kilka ważnych informacji o uczelni)
Samorząd Studentów Uniwerystetu Warszawskiego oraz uniwersytecka telewizja Uniwerek.TV przygotowały serię filmów dla studentów pierwszego roku:
O UW słów kilka
Legitymacja i zniżki
ECTS i USOS
Egzaminy i kolokwia
Czym jest samorząd?
Prawa studenta UW
Świadczenia materialne
Obowiązki studenta UW
Pomoc na UW

Przewodnik w wersji pdf

 

Przewodnik dla nowych studentów, wersja pdf

 

 

Formy alternatywne

Przewodnik można otrzymać również w formach alternatywnych (np. w postaci wydruków brajlowskich). Ich przygotowaniem zajmuje się Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW.
e-mail: bon@uw.edu.pl

tel. 22 55 24 222