Uniwersytet Warszawski Poradnie i ośrodki

Uniwersytet Warszawski kształci ponad 50 tysięcy studentów i zatrudnia ponad 6 tysięcy pracowników, tworząc tym samym ogromną, wielotysięczną społeczność. W trosce o zaspokojenie różnorakich potrzeb członków wspólnoty akademickiej – tych związanych z funkcjonowaniem w środowisku uczelnianym, a także poza nim – uczelnia umożliwia korzystanie z bezpłatnych porad specjalistów: