Uniwersytet Warszawski Ogłoszenia

Ogłoszenie o konkursie na dyrektorów szkół doktorskich

Prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, ogłasza konkurs na dyrektorów szkół doktorskich Uniwersytetu Warszawskiego:

 

  • Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej,
  • Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych,
  • Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych,
  • Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.

Zgłoszenia kandydatów powinny być dostarczone drogą elektroniczną na adres: konkurs.szkola@uw.edu.pl.

 

W tytule wiadomości należy wpisać: „Postępowanie konkursowe na Dyrektora [ze wskazaniem nazwy szkoły doktorskiej, której zgłoszenie dotyczy]”. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 2 listopada 2020 r. o godziny 12:00.

 

Informacje konkursowe >>

 

Oferta dot. urządzeń gastronomicznych

Biuro ds. Nieruchomości Powiśle przekaże innym jednostkom Uniwersytetu Warszawskiego lub sprzeda osobom fizycznym bądź prawnym, po uprzednim przedłożeniu oferty zakupu, rzeczy ruchome, takie jak: metalowe półki, specjalistyczne urządzenia gastronomiczne itp., stanowiące wyposażenie restauracji niefunkcjonującej od 2009 r.

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 22 55 25 926 lub wysyłając pytania na adres bnp(at)adm.uw.edu.pl

 

data publikacji: 8.10.2020

data ważności oferty: 31.10.2020