Uniwersytet Warszawski Ogłoszenia

Konkurs na Dyrektora Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warszawskiego

Trwa konkurs na Dyrektora Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Zgłoszenia kandydatów powinny być dostarczone drogą elektroniczną na adres: konkurs.szkola@uw.edu.pl. W tytule maila należy wpisać: „Postępowanie konkursowe na Dyrektora
MSD”.

 

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 5 maja 2021 r. o godzinie 12.00.

 

Informacje szczegółowe dotyczące konkursu >>

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn