Uniwersytet Warszawski Sport i rekreacja

Centrum Sportu i Rekreacji (CSiR)

basen sportowy (8-torowy, 25 x 20 m, głębokość od 135 do 185 cm),

  • basen do nauki pływania (4-torowy, 15 x 8 m, głębokość 100 cm),
  • jacuzzi,
  • boiska do gier zespołowych (55 x 37 m, wysokość 11,3 m),
  • ścianka wspinaczkowa (120 m2).

 

Obiekt jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Studenci UW mogą korzystać z oferty Centrum w ramach zajęć WF-u, a także dodatkowo poza nimi. Przysługuje im zniżka na karnet na basen – 60 zł za 10 wejść.

 

Informacje o nieodpłatnym korzystaniu z pływalni przez studentów i doktorantów.

 

Pracownicy i emeryci UW raz na semestr mają prawo do pobrania karnetu finansowanego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, uprawniającego do korzystania z pływalni lub ścianki wspinaczkowej. Przysługuje im także zniżka na karnet na basen – 80 zł za 10 wejść. Pracownicza karta wstępu na pływalnię z dodatkowym oznaczeniem „V” uprawnia do wejścia na pływalnię jedynie posiadacza karty.

 

Z basenu sportowego można korzystać w godzinach porannych (z reguły od 6.00 do 8.00) i popołudniowych (z reguły od 17.00 do 20.00). Zajęcia na ściance wspinaczkowej odbywają się pod kierunkiem instruktora w określonych terminach.

 

Komunikat w sprawie jakości wody basenowej na pływalni

 

Zasady korzystania z pływalni dla pracowników i emerytów UW w roku akademickim 2021/2022 (semestr letni)

Pracownicy i emeryci mają prawo do pobrania w semestrze letnim karnetu finansowanego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (jako świadczenie rzeczowe), uprawniającego do korzystania z pływalni.

 

Karnety o wartości 160 zł można odbierać w Biurze Spraw Socjalnych UW od 1 lutego 2022 roku, w godzinach 10.00-14.00.

 

Karnet jest ważny od 1 lutego 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku i upoważnia do 20 wejść na pływalnię (czas pływania 45 minut).

 

Wejścia na pływalnię o pełnych godzinach i w połowie pełnych godzin.

 

W soboty i niedziele pracownicy mogą korzystać z zajęć wraz ze swoimi dziećmi.

 

Pływalnia w Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Banacha 2a udostępniana jest pracownikom i emerytom UW w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych wychowania fizycznego oraz poza programem treningów i zawodów sportowych AZS UW.

 

 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (SWFiS)

Centrum Sportu i Rekreacji UW

ul. Banacha 2a
02-097 Warszawa
tel. (22) 55 40 865

fax (22) 55 40 867

www.wfisport.uw.edu.pl

 

Centrum otwarte jest od 7 do 22.

 

Dojazd z kampusu głównego autobusami: 128, 175.

Od 6 września 2021 roku uruchomione zostało pływanie rekreacyjne dla pracowników i emerytów Uniwersytetu Warszawskiego, którzy posiadają karnety wstępu na pływalnię wydane przez Biuro Spraw Socjalnych oraz osób posiadających karnety rekreacyjne zakupione w kasie CSiR UW.

 

Honorowane będą karnety wstępu (karnety socjalne) wydane przez Biuro Spraw Socjalnych w okresie luty-marzec 2020 roku oraz karnety zakupione w kasie CSiR w tym samym czasie (luty-marzec 2020 roku).

 

Opierając się na dotychczasowych wytycznych dotyczących funkcjonowania CSiR UW, wydanych przez Inspektorat BHP UW – dopuszcza się do użytkowania pływalnię, tak aby korzystało do 20 osób w basenie sportowym , do 5 osób w basenie rekreacyjnym, łącznie nie więcej niż 25 uczestników (30% obłożenia pływalni).

 

Od 2 stycznia do 30 stycznia 2022 roku pływalnia CSiR UW będzie czynna wg poniższego grafiku:

 

Basen sportowy:

poniedziałek – 6.30–7.30 (8 torów), 15.00–18.00 (8 torów);

wtorek – 6.30–8.00 (8 torów), 15.00–18.00 (8 torów);

środa – 6.30–8.00 (8 torów), 15.00–17.00 8 (torów), 19.00–21.30 (8 torów);

czwartek – 6.30–8:00 (8 torów), 15.00–17.00 (8 torów);

piątek – 6.30–8.00 (8 torów), 13.00–19.30 (8 torów);

sobota –  9.00–21.00 (8 torów);

niedziela –  9.00–21.00 (8 torów).

 

Basen rekreacyjny:

poniedziałek – 6.30–7.30, 15.00–18.00;

wtorek – 6.30–8.00, 15.00–18.00;

środa – 6.30–8.00, 15.00–17.00, 19.00–21.30;

czwartek – 6.30–8.00, 15.00–17.00;

piątek –  6.30–8.00, 13.00–19.30;

sobota – 12.00 –13.00; 15.00–21.00;

niedziela – 9.00–21.00.

 

 

Od 6 listopada 2021 roku do 26 marca 2022 roku (w każdą sobotę) w godzinach 13.00-15.00 pływalnia CSiR UW będzie zamknięta dla rekreacji .