Uniwersytet Warszawski Sport i rekreacja

Centrum Sportu i Rekreacji (CSiR)
  • basen sportowy (8-torowy, 25 x 20 m, głębokość od 135 do 185 cm),
  • basen do nauki pływania (4-torowy, 15 x 8 m, głębokość 100 cm),
  • jacuzzi,
  • boiska do gier zespołowych (55 x 37 m, wysokość 11,3 m),
  • ścianka wspinaczkowa (120 m2).

 

Obiekt jest w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

 

Studenci UW mogą korzystać z oferty Centrum w ramach zajęć WF-u, a także dodatkowo poza nimi. Przysługuje im zniżka na karnet na basen – 60 zł za 10 wejść.

 

Informacje o nieodpłatnym korzystaniu z pływalni przez studentów i doktorantów.

 

Pracownicy i emeryci UW raz na semestr mają prawo do pobrania karnetu finansowanego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, uprawniającego do korzystania z pływalni lub ścianki wspinaczkowej. Przysługuje im także zniżka na karnet na basen – 80 zł za 10 wejść. Pracownicza karta wstępu na pływalnię z dodatkowym oznaczeniem „V” uprawnia do wejścia na pływalnię jedynie posiadacza karty.

 

Z basenu sportowego można korzystać w godzinach porannych (z reguły od 6.00 do 8.00) i popołudniowych (z reguły od 17.00 do 20.00). Zajęcia na ściance wspinaczkowej odbywają się pod kierunkiem instruktora w określonych terminach.

 

Komunikat w sprawie jakości wody basenowej na pływalni

 

Zasady korzystania z pływalni dla pracowników i emerytów UW w roku akademickim 2022/2023 (semestr letni)

Pracownicy i emeryci mają prawo do pobrania w semestrze letnim karnetu finansowanego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (jako świadczenie rzeczowe), uprawniającego do korzystania z pływalni.

 

Odbiór karnetów o wartości 160 zł w Biurze Spraw Socjalnych od dnia 08.02.2023 r. w godzinach 10.00-14.00.

 

Karnet jest ważny w okresie od 15.02.2023 r. do 30.06.2023 r. i upoważnia do 20 wejść na pływalnię, czas pływania: 45 minut.

 

Wejścia na pływalnię o pełnych godzinach i w połowie pełnych godzin.

 

W soboty i niedziele pracownicy mogą korzystać z zajęć wraz ze swoimi dziećmi.

 

Pływalnia w Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Banacha 2a udostępniona jest pracownikom i emerytom w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych wychowania fizycznego oraz poza programem treningów i zawodów sportowych AZS UW.

 

 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (SWFiS)

 

Wszyscy pracownicy UW mogą skorzystać z oferty bezpłatnych zajęć sportowych(finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych) Grafik zajęć oraz harmonogram zapisów znajduje się na stronie: https://wfisport.uw.edu.pl/dla-pracownikow/.

 

W tym semestrze w ofercie zajęć są m.in.: zajęcia taneczne, badminton,gimnastyka, fit ball, zdrowy kręgosłup, ergo fitness, wspinaczka, siłownia, aqua fitness

 

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: sportowy.uniwersytet@uw.edu.pl. Ze względu na duże zainteresowanie i możliwość zapisania w pierwszej turze tylko do 1 grupy rekomendowane jest, aby w zgłoszeniu podać kilka pasujących grup ułożonych w kolejności od najbardziej preferowanej. W przypadku braku miejsc w pierwszej grupie, osoby zainteresowane zostaną zapisane do następnej wskazanej grupy, w której pozostały wolne miejsca.

Centrum Sportu i Rekreacji UW

ul. Banacha 2a
02-097 Warszawa
tel. (22) 55 40 865

fax (22) 55 40 867

e-mail: csir@uw.edu.pl

 

Centrum otwarte jest od 7.00 do 22.00.

 

21.05.2023 roku w godzinach 9.00–12.00 pływalnia CSiR UW będzie nieczynna dla rekreacji.

 

Grafik pływalni CSiR UW od 1 do 31.05.2023

Karnety dla pracowników oraz emerytów dostępne są do pobrania w Biurze Spraw Socjalnych.

 

Dojazd z kampusu głównego autobusami: 128, 175.

 

Centrum Sportu i Rekreacji UW nie prowadzi sprzedaży karnetów na pływalnie do odwołania.