Uniwersytet Warszawski Sport i rekreacja

Centrum Sportu i Rekreacji (CSiR)
  • basen sportowy (8-torowy, 25 x 20 m, głębokość od 135 do 185 cm),
  • basen do nauki pływania (4-torowy, 15 x 8 m, głębokość 100 cm),
  • jacuzzi,
  • boiska do gier zespołowych (55 x 37 m, wysokość 11,3 m),
  • ścianka wspinaczkowa (120 m2).

 

Obiekt jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Studenci UW mogą korzystać z oferty Centrum w ramach zajęć WF-u, a także dodatkowo poza nimi. Przysługuje im zniżka na karnet na basen – 60 zł za 10 wejść.

 

Informacje o nieodpłatnym korzystaniu z pływalni przez studentów i doktorantów.

 

Pracownicy i emeryci UW raz na semestr mają prawo do pobrania karnetu finansowanego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, uprawniającego do korzystania z pływalni lub ścianki wspinaczkowej. Przysługuje im także zniżka na karnet na basen – 80 zł za 10 wejść. Pracownicza karta wstępu na pływalnię z dodatkowym oznaczeniem „V” uprawnia do wejścia na pływalnię jedynie posiadacza karty.

 

Z basenu sportowego można korzystać w godzinach porannych (z reguły od 6.00 do 8.00) i popołudniowych (z reguły od 17.00 do 20.00). Zajęcia na ściance wspinaczkowej odbywają się pod kierunkiem instruktora w określonych terminach.

 

Komunikat w sprawie jakości wody basenowej na pływalni

 

Zasady korzystania z pływalni dla pracowników i emerytów UW w roku akademickim 2021/2022 (semestr zimowy)

Pracownicy i emeryci mają prawo do pobrania w semestrze zimowym karnetu finansowanego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (jako świadczenie rzeczowe), uprawniającego do korzystania z pływalni.

 

Karnet o wartości 160 zł będzie można odebrać w Biurze Spraw Socjalnych od 6 września 2021 roku w godz. 10.00-14.00.

 

Karnet jest ważny w okresie od 6 września 2021 roku do 28 lutego 2022 roku. Upoważnia do 20 wejść na pływalnię. Czas pływania to 45 min.

 

Wejścia na pływalnię są możliwe o pełnych godzinach i w połowie pełnych godzin.

 

W soboty i niedziele pracownicy mogą korzystać z zajęć wraz ze swoimi dziećmi.

 

Pływalnia w Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Banacha 2a udostępniona jest pracownikom i emerytom w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych wychowania fizycznego oraz poza programem treningów i zawodów sportowych AZS UW.

 

wniosek dla pracowników dotyczący korzystania z zajęć na basenie w semestrze zimowym 2021/22 (pdf)

wniosek dla emerytów i rencistów dotyczący korzystania z zajęć na basenie w semestrze zimowym 2021/22 (pdf)

 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (SWFiS)

Centrum Sportu i Rekreacji UW

ul. Banacha 2a
02-097 Warszawa
tel. (22) 55 40 865

fax (22) 55 40 867

www.wfisport.uw.edu.pl

 

Centrum otwarte jest od 7 do 22 (we wrześniu w godz. 9-21).

 

Dojazd z kampusu głównego autobusami: 128, 175.

Od 6 września 2021 roku uruchomione zostanie pływanie rekreacyjne dla pracowników i emerytów Uniwersytetu Warszawskiego, którzy posiadają karnety wstępu na pływalnię wydane przez Biuro Spraw Socjalnych oraz osób posiadających karnety rekreacyjne zakupione w kasie CSiR UW.

 

Honorowane będą karnety wstępu (karnety socjalne) wydane przez Biuro Spraw Socjalnych w okresie luty-marzec 2020 roku oraz karnety zakupione w kasie CSiR w tym samym czasie (luty-marzec 2020 roku).

 

W oparciu o dotychczasowe wytyczne dotyczące funkcjonowania CSiR UW – wydane przez Inspektorat BHP UW – na pływalni podczas pływania rekreacyjnego mogą przebywać cztery osoby korzystające z toru na basenie sportowym, do dziesięciu osób korzystających z basenu rekreacyjnego, nie więcej niż 35 uczestników jednocześnie. Po osiągnięciu limitu kolejne osoby będą proszone o poczekanie na swoją kolej.

 

Od 6 do 19 września 2021 roku pływalnia CSiR UW będzie czynna wg poniższego grafiku:

 

Basen sportowy:

poniedziałek – piątek 6.30 – 19.30

sobota – niedziela 9.00 – 20.00

 

Basen rekreacyjny:

poniedziałek, wtorek – 6.30-19.30

środa 6:30 – 17.00, 18.30-19.30

czwartek, piątek 6.30-19.30

sobota, niedziela 9.00-20.00

 

Od 20 do 30 września 2021 roku pływalnia CSiR UW będzie czynna wg poniższego grafiku:

 

Basen sportowy:

poniedziałek – piątek 6.30 – 19.30

sobota – niedziela 9.00 – 20.00

 

Basen rekreacyjny:

poniedziałek, wtorek – 6.30-19.30

środa 6.30 – 17.00, 18.30-19.30

czwartek, piątek 6.30-19.30

sobota, niedziela 9.00-20.00