Uniwersytet Warszawski Ukraina

Studenci, doktoranci i pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego włączają się w akcje na rzecz pomocy społeczności ukraińskiej. To wsparcie przekazywane zarówno osobom uciekającym z Ukrainy, jak również tym, którzy od dawna są członkami naszej akademickiej wspólnoty.

 

We współpracy z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Międzyuniwersyteckim Centrum Informatyzacji Uniwersytet Warszawski przygotował ogólnouczelniany system rekrutacji studentów z Ukrainy (ukraina.irk.edu.pl), którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 roku w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 Uniwersytet Warszawski przygotował prawie 2 100 miejsc dla studentów z Ukrainy na wszystkich niemal wydziałach i około 1 100 miejsc w akademikach. Wartość całego pakietu pomocy przygotowanej przez UW dla Ukrainy wynosi około 200 mln zł.

 

Poniżej znajdują się zakładki, w których zamieściliśmy informacje o inicjatywach podejmowanych na naszej uczelni. Zakładki aktualizowane są na bieżąco.

 

 

Zgłoszenie inicjatywy

Prosimy o przesyłanie informacji dotyczących inicjatyw podejmowanych przez studentów, doktorantów i pracowników UW na adres solidarnizukraina@uw.edu.pl. Strona aktualizowana jest na bieżąco.

 

Koordynatorem inicjatyw dydaktycznych adresowanych do obywateli Ukrainy jest Biuro Innowacji Dydaktycznych. Informacje o pomysłach, realizowanych inicjatywach oraz możliwościach współpracy pomiędzy jednostkami UW prosimy przekazywać na adres: bid@uw.edu.pl.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://bid.uw.edu.pl/solidarni-z-ukraina

 

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn