Uniwersytet Warszawski Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa w Uniwersytecie Warszawskim

Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa w Uniwersytecie Warszawskim

Pracownicy uczelni, którzy są członkami Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Uniwersytecie Warszawskim, mogą korzystać z nieoprocentowanych pożyczek, które są udzielane maksymalnie na 20 miesięcznych rat. Zarząd PKZP może też udzielać szybkich pożyczek, tzw. „chwilówek” ‒ bez żyrantów, tylko za poświadczeniem stałego zatrudnienia w Biurze Spraw Pracowniczych. Wysokość udzielanych „chwilówek” została ustalona na poziomie 20% uposażenia brutto.

 

UWAGA! Komunikat dotyczący zmiany zasad przyznawania zapomóg w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej (pdf)

 

 

Wysokość pożyczek na UW (pdf)

Deklaracja przystąpienia do KZP (pdf)

Wniosek do pobrania nadwyżki wkładu ponad 6 tys. (pdf)

Uchwała zarządu z 5.03.2015 dotycząca zapomóg pogrzebowych (pdf)

 

Dokumenty i formularze:

uchwała zarządu z dnia 29 maja 2008 r. dot. podwyższenia pożyczek (pdf)

uchwała zarządu z dnia 23 kwietnia 2009 r. dot. możliwości wycofania części wkładów członkowskich (pdf)

uchwała zarządu z dnia 22 grudnia 2009 r. dot. podwyższenia zapomóg bezzwrotnych z tytułu śmierci rodziców (pdf)

uchwała zarządu z dnia 21 lipca 2011 r. dot. podwyższenia zapomóg bezzwrotnych z tytułu śmierci małżonków, rodziców i małoletnich dzieci będących na utrzymaniu rodziców (pdf)

uchwała zarządu z dnia 5 marca 2015 r. dotycząca zapomóg pogrzebowych (pdf)

 

Pobierz dokument:

o udzielenie pożyczki – „chwilówki” (pdf)

o zapomogę pogrzebową (pdf)

o zwrot wkładu członkowskiego (pdf)

 

Wnioski dwustronne należy drukować na jednej kartce.

 

Biuro Spraw Socjalnych

Krakowskie Przedmieście 24

Mały Dziedziniec

tel. 22 55 20 868, fax 22 55 22 608

 

Biuro Spraw Socjalnych jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10-15.

 

Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa w Uniwersytecie Warszawskim

Numer konta: 66 1240 1024 1111 0010 0189 2058

ul. Karowa 20, pok. 110

Zarząd, księgowa – tel. 55 23 245

Kasa w dniach wypłat – tel. 55 23 246