Uniwersytet Warszawski Usługi informatyczne i telefonia VoIP

Usługi informatyczne i telefonia VoIP

Poczta ogólnouniwersytecka

Google Apps for Edu – skrzynka pocztowa z narzędziami do komunikacji i wspólnej pracy

Microsoft Exchange & Sharepoint – skrzynka pocztowa z narzędziami do pracy biurowej

VMWare Zimbra – skrzynka pocztowa

 

Dostęp do internetu

Eduroam – Wi-fi dla studentów i pracowników

GuestWifi – Wi-fi dla gości

Virtual Private Network (VPN) – zdalny bezpieczny dostęp do zasobów sieciowych UW

 

Założenie strony w domenie uw.edu.pl

procedura zakładania strony

zasady tworzenia nazwy dla domeny

korzystanie z szablonu graficznego dla stron internetowych

 

Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego

opis dostępnych produktów oraz formularz

 

Telefonia internetowa VoIP (Voice over Internet Protocol)

wdrożenie telefonii VoIP na UW

 

IT na uczelni

Uniwersytecki System Obsługi Studiów – zintegrowany system informatyczny

aplikacje powiązane z USOS-em:

– USOSweby, czyli wirtualne dziekanaty,

– Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK) wykorzystywana w corocznej rekrutacji na studia,

– IRK-MOST oraz IRK-BWZ służące do rekrutacji studentów na wymiany krajowe i zagraniczne,

– Ankieter umożliwiający prowadzenie ogólnouniwersyteckich ankiet,

– Archiwum Prac Dyplomowych (APD),

– System Rezerwacji Sal (SRS).

Centrum Kompetencji Cyfrowych – e-nauczanie: kursy IBIZA, e-lektoraty, szkolenia biblioteczne i BHP, kursy dla społeczności UW oraz kursy otwarte, na które zapisać się mogą osoby spoza uczelni

SAP ERP – zintegrowany system zarządzania na UW

SharePoint – aplikacja służąca do wymiany treści, ułatwiająca organizowanie pracy biur i jednostek

Usługi informatyczne

Informacje na temat usług informatycznych oferowanych studentom i pracownikom dostępne są na stronie: it.uw.edu.pl.

 

Pierwsze wirtualne kroki

Wszystkich nowych studentów i pracowników zapraszamy na stronę „Pierwsze wirtualne kroki po Uniwersytecie Warszawskim”, zawierającą wskazówki na temat tego, jak uzyskać dostęp do usług informatycznych na UW: it.uw.edu.pl/pl/start

Przydatne kontakty i linki

Pion Zastępcy Kanclerza ds. informatycznych:
.

Pion Informatyczny UW

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa
tel. 22 55 20 801

fax 22 55 20 837

portal.uw.edu.pl/en/web/pion-informatyczny-uniwersytetu-warszawskiego

serwis „Usługi informatyczne”

 

Uniwersytecki System Obsługi Studiów

USOS na UW

Centralny USOSweb na UW

strona projektu USOS

 

Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji
ul. Grunwaldzka 6
60-780 Poznań

tel. 61 8291387

muci(at)muci.edu.pl

muci.edu.pl