Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW powstało w 2015 roku, dzięki współpracy wydziałów i jednostek humanistycznych, na których prowadzi się badania z użyciem narzędzi cyfrowych, a także Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW oraz Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW. Laboratorium wspiera badaczy – humanistów z UW, którzy w swojej pracy już wykorzystują narzędzia cyfrowe lub chcą to robić. Laboratorium udziela eksperckich porad przy planowaniu i realizowaniu projektów, organizuje warsztaty i seminaria, a także spotkania z przedstawicielami podobnych centrów z innych krajów Europy i całego świata.