Uniwersytet Warszawski Dodaj ogłoszenie o pracy

Na stronie publikowane są wyłącznie oferty pracy na stanowiskach nieakademickich na Uniwersytecie Warszawskim. Formularz dodawania ogłoszeń przeznaczony jest dla jednostek uniwersyteckich.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO

W związku z koniecznością wypełnienia obowiązku wynikającego z RODO ogłoszenia o pracę powinny zawierać wśród listy wymaganych od kandydatów dokumentów „Informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych”. Należy korzystać z obowiązującego wzoru klauzuli, który jest dostępny (w języku polskim i angielskim) na stronie Biura Spraw Pracowniczych w zakładce Druki do pobrania/Formularze – Związane z nawiązaniem stosunku pracy (punkt 2: „Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych”), uzupełniając go zgodnie ze stanem faktycznym.

 

Instrukcja dodawania ogłoszeń o pracy

  1. Wypełnij formularz znajdujący się na dole strony.
  2. Do formularza należy załączyć w jednym pliku pdf ofertę oraz „Informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych” z prośbą o skan z podpisem kandydata do pracy.
  3. W przypadku ogłoszeń w języku angielskim, należy zaznaczyć kategorię „University job offers” oraz wybrać z listy angielską wersję nazwy jednostki.
  4. W przypadku ofert bez konkretnego terminu wygaśnięcia, proponujemy zaznaczyć ostatni dzień roku kalendarzowego. Ogłoszenie będzie można przedłużyć (patrz punkt 6).
  5. Wyślij formularz.
  6. Oferta zostanie opublikowana dopiero po akceptacji przez administratora strony (ogłoszenie pojawi się na stronie w ciągu 2 dni roboczych)

Nazewnictwo plików pdf

Prosimy nazywać pliki wg wzoru, używając tylko małych liter, bez polskich znaków: praca + stanowisko + skrótowiec jednostki + ewentualnie skrótowiec instytutu/katedry + termin składania dokumentów. Kolejne człony nazwy należy oddzielić podkreślnikami lub myślnikami. Przykładowe nazwy plików z ogłoszeniami o pracę na UW:

 

  • praca_student_cent_do_15_pazdziernika.pdf
  • praca_referent_kwestura_bez_terminu.pdf

W pliku dozwolone jest zamieszczenie logotypów jednostek i/lub Uniwersytetu. Logotyp UW musi być zgodny z Księgą znaku UW.

Brama Uniwersytecka jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zwieńczeniem jest godło uczelni, przedstawiające orła z gałązkami wawrzynu i palmy w szponach, otoczonego pięcioma gwiazdami symbolizującymi pięć pierwszych wydziałów. Fot. M. Kaźmierczak.

 

W sprawie pytań i wątpliwości dotyczących dodawania ogłoszeń o konkursach na stanowiska nauczycieli akademickich prosimy kontaktować się z Biurem Spraw Pracowniczych: bsp(at)adm.uw.edu.pl.

W sprawie wątpliwości dotyczących ofert pracy na stanowiska nieakademickie (dodawanych za pośrednictwem formularza) prosimy o kontakt z Biurem Prasowym: redakcja.www(at)uw.edu.pl.

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn