Uniwersytet Warszawski Dodaj ogłoszenie o pracy

Na stronie publikowane są wyłącznie oferty pracy na Uniwersytecie Warszawskim. Formularz dodawania ogłoszeń przeznaczony jest dla jednostek uniwersyteckich.
Termin publikacji konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich

Ogłoszenia o konkursie na stanowiska nauczycieli akademickich powinny być publikowane co najmniej 30 dni przed wskazanym w ogłoszeniu terminem składania dokumentów. Dodatkowo należy doliczyć 2 dni robocze dla redakcji strony na akceptację ogłoszenia.

 

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO

W związku z koniecznością wypełnienia obowiązku wynikającego z RODO ogłoszenia o pracę oraz ogłoszenia o konkursie na stanowisko nauczyciela akademickiego powinny zawierać wśród listy wymaganych od kandydatów dokumentów „Informację o przetwarzaniu danych osobowych – klauzulę informacyjną i klauzulę zgody”. Wzór (w języku polskim i angielskim) dostępny jest na stronie Biura Spraw Pracowniczych w zakładce Druki do pobrania/Formularze – Związane z nawiązaniem stosunku pracy (punkt 2).

 

Instrukcja dodawania ogłoszeń o pracy
  1. Wypełnij formularz znajdujący się na dole strony.
  2. Do formularza należy załączyć w formacie pdf: ofertę oraz „Informację o przetwarzaniu danych osobowych – klauzulę informacyjną i klauzulę zgody” z prośbą o skan z podpisem kandydata do pracy.
  3. W przypadku ogłoszeń w języku angielskim, należy zaznaczyć kategorię „University job offers” oraz wybrać z listy ANGIELSKĄ WERSJĘ NAZWY JEDNOSTKI!!!
  4. W przypadku ofert bez konkretnego terminu wygaśnięcia, proponujemy zaznaczyć ostatni dzień roku kalendarzowego. Ogłoszenie będzie można przedłużyć (patrz punkt 6).
  5. Wyślij formularz.
  6. Oferta zostanie opublikowana dopiero po akceptacji przez administratora strony.
Nazewnictwo plików pdf

Prosimy nazywać pliki wg wzoru, używając tylko małych liter, bez polskich znaków: praca + stanowisko + skrótowiec jednostki + ewentualnie skrótowiec instytutu/katedry + termin składania dokumentów. Kolejne człony nazwy należy oddzielić podkreślnikami lub myślnikami. Przykładowe nazwy plików z ogłoszeniami o pracę na UW:

 

  • praca_profesor_zw_wgisr_igf_do_15_marca.pdf
  • praca_student_cent_opus_do_15_pazdziernika.pdf
  • praca_referent_kwestura_bez_terminu.pdf
  • job_professor_physics_till_15_march.pdf

W pliku dozwolone jest zamieszczenie logotypów jednostek i/lub Uniwersytetu. Logotyp UW musi być zgodny z Księgą znaku UW.

Brama Uniwersytecka jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zwieńczeniem jest godło uczelni, przedstawiające orła z gałązkami wawrzynu i palmy w szponach, otoczonego pięcioma gwiazdami symbolizującymi pięć pierwszych wydziałów. Fot. M. Kaźmierczak.