Działają tu jedynie trzy instytuty oraz jedna katedra, ale wydział ciągle się rozbudowuje. Na południu Polski, w Górach Świętokrzyskich, powstanie niebawem Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej, gdzie będą się odbywać m.in. letnie szkoły geologii dla studentów z całej Europy. Ośrodek powstanie w Chęcinach, na terenie dawnego kamieniołomu. To teren wymarzony do prowadzenia geologicznych praktyk. Będzie tam można badać najstarsze w Polsce skały występujące na powierzchni ziemi. Warsztaty terenowe organizowane przez koła naukowe odbywają się też m.in. w Australii, na Półwyspie Kola czy na Bliskim Wschodzie.

Zobacz więcej

 

Struktura wydziału

Instytuty:

 

Inne jednostki: