Historia studiów chemicznych na UW ma długoletnią tradycję i sięga początków istnienia uczelni. Jako odrębna jednostka powstał w 1955 roku. Obecnie Wydział Chemii znajduje się w czołówce polskich i europejskich wydziałów chemicznych. Razem z Wydziałem Chemicznym Politechniki Warszawskiej tworzy Warszawskie Akademickie Konsorcjum Chemiczne, które w 2012 roku otrzymało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego. Wspólnie z Wydziałem Fizyki uruchomił w ostatnich latach makrokierunek energetyka i chemia jądrowa, obejmujący m.in. fizykę jądrową i radiochemię, ochronę radiologiczną, zastosowanie technik jądrowych w medycynie i przemyśle oraz fizykę reaktorową czy chemię odpadów promieniotwórczych.

 

Struktura wydziału

Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

 Zakład Chemii Fizycznej

Zakład Chemii Organicznej

 Zakład Technologii Chemicznej

 Zakład Chemii Teoretycznej i Krystalografii

Zakład Fizyki i Radiochemii

 Zakład Dydaktyki Chemii