Funkcjonowanie uczelni w kolejnym roku pandemii COVID-19, działania na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju, miejsce UW w rankingach, osiągnięcia naukowców i studentów.

Przedstawiamy wybrane wydarzenia z życia UW w ostatnim roku.

 

UW w czasie pandemii COVID-19

Na początku maja 2021 roku na Uniwersytecie Warszawskim uruchomiony został Uniwersytecki Punkt Szczepień (UPSz) w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Przeprowadzono też kampanię społeczną „Ramię w ramię” na rzecz szczepień przeciw COVID-19.

 

Przez cały 2021 rok pracownicy i doktoranci UW mieli możliwość wykonania bezpłatnych badań w kierunku aktywnego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. 

 

W grudniu rektor UW podjął decyzję o przyznaniu jednorazowego świadczenia w związku ze specjalnymi warunkami pracy na uczelni w czasie pandemii COVID-19. 

 

UW dla klimatu i środowiska

Eksperci z UW przygotowali interdyscyplinarny podręcznik na temat zmiany klimatu, który może być pomocą dydaktyczną dla nauczycieli w szkołach średnich oraz na uczelniach. „Klimatyczne ABC. Interdyscyplinarne podstawy współczesnej wiedzy o zmianie klimatu” to pierwszy w Polsce interdyscyplinarny podręcznik poświęcony zmianie klimatu.

 

UW jako pierwsza uczelnia w Polsce przyłączył się do wspieranej przez Organizację Narodów Zjednoczonych inicjatywy „Race to Zero” zrzeszającej przedsiębiorstwa, miasta, regiony, a także instytucje edukacyjne, finansowe i z zakresu ochrony zdrowia. Sygnatariusze „Race to Zero” deklarują m.in. podjęcie działań na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku.

 

Na uczelni powstał także dokument przedstawiający strategiczne „kamienie milowe”, które UW chce osiągnąć w najbliższych latach. Agenda na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju nawiązuje do przyjętych przez ONZ Celów Zrównoważonego Rozwoju. 

 

Ogłoszono konkurs „Zielony Uniwersytet Warszawski”, w którym można zgłaszać interdyscyplinarne projekty badawcze dotyczące ochrony bioróżnorodności, oszczędności zasobów naturalnych i kształtowania postaw proekologicznych. Nabór wniosków trwa do 13 stycznia 2022 roku. 

Inwestycje Programu Wieloletniego

Realizacja programu została wydłużona z 2025 do 2027 roku.

 

W marcu rozstrzygnięto konkurs na projekt budynku przy ul. Furmańskiej. W maju ruszyła budowa gmachu Wydziału Psychologii. W grudniu władze UW podpisały umowę z firmą Mota-Engil Central Europe na wykonanie prac budowlano-montażowych dla budowy domu studenckiego na Służewcu.

 

Rankingi 2021

W styczniu ogłoszono wyniki rankingu Times Higher Education. Spośród 1500 uczelni z całego świata wybrano 172, które uznano za najbardziej umiędzynarodowione. Uniwersytet Warszawski zajął 123. miejsce. W zestawieniu uwzględniono tylko dwa uniwersytety z Europy Środkowej. Poza UW znajduje się w nim również Uniwersytet Karola w Pradze (79. miejsce w rankingu).

 

W marcu opublikowano zestawienie dziedzinowe Quacquarelli Symonds World University Rankings. Uwzględniono w nim 19 programów studiów prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim. Najlepszą pozycję zajęły archeologia, neofilologie i filozofia.

 

Według rankingu światowego QS University Rankings UW jest najlepszą uczelnią w kraju. Uniwersytet Warszawski został sklasyfikowany na 308. miejscu na świecie, 130. w Europie i 1. w kraju. Tym, co analitycy ocenili najlepiej, były: opinia wśród pracodawców oraz renoma uczelni.

 

W czerwcu ogłoszono wyniki Rankingu Perspektyw. UW jest liderem Rankingu Kierunków Studiów. Prowadzi 23 kierunki, które zostały uznane za najlepsze w Polsce. Tym razem w rankingu najlepszych uczelni UW zajął drugie miejsce, zaraz po Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

W 2021 roku w Academic Ranking of World Universities (ARWU), międzynarodowym zestawieniu 1000 najlepszych uczelni na świecie, UW został sklasyfikowany w przedziale 401–500. W tej samej grupie ujęty został również Uniwersytet Jagielloński.

 

 

Nagrody i wyróżnienia

Prof. Jacek Jemielity z Centrum Nowych Technologii oraz prof. Cezary Cieśliński z Wydziału Filozofii otrzymali Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w obszarze nauk chemicznych i o materiałach oraz nauk humanistycznych i społecznych za badania, które doprowadziły do przełomowych osiągnięć naukowych.

 

Dr Paweł Polkowski z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego UW został jednym z laureatów Nagrody Narodowego Centrum Nauki. Naukowiec otrzymał wyróżnienie w obszarze nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Prowadzi badania nad sztuką naskalną w oazie Dachla w Egipcie.

 

Magazyn „Forbes” opublikował listę stu najbardziej wpływowych kobiet 2021 roku. W tym gronie, w kategorii „Nauka”, jest dr Maria Górna z Wydziału Chemii UW i Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW. Dr Górna została doceniona za prowadzenie nowatorskich badań dotyczących białek biorących udział w odpowiedzi przeciwwirusowej.

 

Tradycyjnie podczas obchodów Święta Uniwersytetu Warszawskiego przyznawana jest Nagroda Dydaktyczna Rektora, jako wyraz uznania dla indywidualnych nauczycieli akademickich za wybitne osiągnięcia dydaktyczne. W 2021 roku jej laureatami zostali: prof. Patrycja Grzebyk, prof. Andrzej Wysmołek, dr Wojciech Figiel oraz dr Takao Ishikawa. 

 

Zespół doradczy ds. COVID-19 przy Prezesie Polskiej Akademii Nauk został wyróżniony Medalem PAN im. Mikołaja Kopernika za wybitne osiągnięcia naukowe zasłużonym dla środowiska badawczego w Polsce uczonym, którzy nie są krajowymi członkami PAN. Jedną z wyróżnionych osób jest dr Aneta Afelt z ICM UW. Dr Afelt uczestniczy w pracach Zespołu ds. COVID-19 przy Prezesie PAN.

 

W grudniu prof. Jacek Klinowski, wybitny chemik z Uniwersytetu w Cambridge, otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Odbyła się również uroczystość odnowienia doktoratu prof. Ewy Wipszyckiej-Bravo.

 

Naukowcy z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem dr. hab. Michała Tomzy wraz z grupą doświadczalną prof. Tobiasa Schaetza z Uniwersytetu we Fryburgu jako pierwsi zaobserwowali rezonanse Feshbacha pomiędzy pojedynczym jonem i ultrazimnymi atomami. Artykuł podsumowujący wyniki ich badań ukazał się w magazynie „Nature”. Publikacja została wyróżniona na okładce czasopisma.

 

Sukcesy studenckie

W finałach ASC Student Supercomputer Challenge 2020–2021, największego międzynarodowego konkursu superkomputerowego, studenci UW wywalczyli złoto w konkurencji Machine Learning “Language Exam (LE) Challenge” oraz brąz w aplikacji PRESTO.

 

Studenci Wydziału Nauk Ekonomicznych UW zdobyli drugie miejsce w europejskim finale międzynarodowego konkursu tradingowego Rotman European Trading Competition. 

 

Studenci Wydziału Zarządzania UW w mediach społecznościowych promują przedsiębiorczość osób starszych. Ich projekt „Dziadkowie biznesu” został wyróżniony w programie „Zwolnieni z teorii” w kategorii reklama społeczna.

 

Studenci i doktoranci UW zajęli drugie miejsce w rozgrywkach światowej ligi szachowej szkół wyższych Collegiate Chess League. W finale zmierzyli się z drużyną University of Chicago. W tegorocznej edycji Collegiate Chess League wzięło udział 160 drużyn. Pierwszy raz w turnieju uczestniczyły zespoły spoza Stanów Zjednoczonych.

 

W II Dyktandzie UW, podobnie jak w ubiegłym roku, zwyciężył student. Uniwersyteckim Mistrzem Ortografii został Adam Biniszewski z Wydziału Nauk Ekonomicznych, który w pracy konkursowej zrobił tylko jeden błąd.

 

Inne ciekawe wydarzenia 2021

10 czerwca, przez niemal dwie godziny, z terenu całej Polski można było dostrzec efekty częściowego zaćmienia Słońca przez Księżyc. Ostatnio takie zjawisko obserwowane było w 2015 roku. Tym razem zainteresowani mogli je podglądać pod okiem astronomów z Uniwersytetu Warszawskiego.

 

13 czerwca w Ogrodzie Botanicznym UW zakwitło dziwidło olbrzymie (Amorphophallus titanum) – roślina tropikalna, której okazały kwiatostan można podziwiać raz na kilka lat.