Trwają ostatnie konkursy na projekty szkół letnich dla studentów i doktorantów UW, finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu ZIP.

Projekty mogą zostać przygotowane samodzielnie przez jedną jednostkę lub we współpracy z innymi jednostkami UW czy też podmiotami zewnętrznymi. Wnioski konkursowe na doktoranckie szkoły letnie należy składać do 14 stycznia 2022 roku. Wnioski konkursowe na szkoły letnie w językach obcych dla studentów UW przyjmowane są do 28 stycznia. W obu konkursach wnioski trzeba złożyć w wersji papierowej (w jednym egzemplarzu) w Biurze Innowacji Dydaktycznych UW oraz przesłać elektronicznie w formacie PDF na adres email: bid(at)uw.edu.pl.

 

– Zależy nam, aby szkoły letnie umożliwiały nie tylko doskonalenie języka obcego, ale też pogłębianie kompetencji badawczych oraz nabywanie umiejętności praktycznych, takich jak: pisanie tekstów naukowych i popularnonaukowych w językach obcych, wystąpienia publiczne, dyskusje i mediacje międzykulturowe – opowiada Agata Rosińska z Zespołu Programu ZIP.

 

Na ten moment zorganizowanych zostało dziesięć szkół letnich dla studentów, dla doktorantów docelowo będzie przygotowanych 15 szkół. Przykładowo Wydział Psychologii zrealizował zajęcia stacjonarne „Narzędzia statystyczne w naukach społecznych”, Wydział Historyczny zabrał doktorantów do Gdyni, gdzie brali udział w zajęciach „Czas wolny jako kategoria badawcza w badaniach nad XIX i XX wiekiem”. W projekcie udział wzięło łącznie około 100 doktorantów, zaś zajęcia prowadzone były nie tylko przez wykładowców UW, ale też przez gości z instytucji zewnętrznych, m. in. prof. dr hab. Ewę Łętowską z PAN,  prof. Elizabeth C. Dunn z Indiana University Bloomington – wybitną badaczkę transformacji ekonomicznej oraz pomocy humanitarnej i obozów dla uchodźców, dr. Johannesa Gerwiena z Instutite fur German as a Foreign Language Philology – współzałożyciela i koordynatora laboratorium HULC na Uniwersytecie w Heidelbergu.

 

Ostatnia edycja

Najbliższa edycja szkół letnich to okres pomiędzy majem a październikiem 2022 roku. Zajęcia mogą mieć charakter wyjazdowy (w kraju lub za granicą), mogą być przeprowadzone w trybie stacjonarnym w pomieszczeniach dydaktycznych UW lub w trybie zdalnym za pośrednictwem komunikatorów internetowych. Część programu szkół wyjazdowych i stacjonarnych może być również realizowana online.

 

Dzięki temu, że każdy uczestnik po zakończonym cyklu zajęć w szkole letniej proszony jest o ocenę kursu, dowiadujemy się, że najbardziej cenione są, oprócz ćwiczeń z „żywym” językiem obcym, praktyczne umiejętności przydatne na rynku pracy, jak ćwiczenie rozmów rekrutacyjnych, przygotowanie CV, które jest atrakcyjne dla potencjalnego pracodawcy, aż po pracę w zespołach wielokulturowych.

 

– Zajęcia z pracy w zespole, storytellingu czy budowania marki własnej były szczególnie interesujące. (…) Na zajęciach mogłam dowiedzieć się, jakie są wymagania na współczesnym rynku pracy oraz czego mogę się spodziewać po wkroczeniu na ten rynek (…). Szczególnie przydatna była możliwość częstego i swobodnego wypowiadania się w obcym języku, naprawdę widzę poprawę w moim włoskim po tak intensywnych dwóch tygodniach – mówi jeden z uczestników po zakończonym kursie.