Profesor Jacek Klinowski, wybitny polski chemik z Uniwersytetu w Cambridge, odebrał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego.

– To honor i zaszczyt gościć prof. Jacka Klinowskiego w murach Uniwersytetu Warszawskiego i wręczyć tę najwyższą godność, jaką Uniwersytet może przyznać osobie wybitnej, poszukującej prawdy i dążącej do prawdy, wysoce moralnej i etycznej – powiedział podczas uroczystości prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW.

 

Nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego prof. Jackowi Klinowskiemu odbyło się 8 grudnia w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego. – Tytuł doktora honoris causa jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem. Ostatnio w Warszawie ten tytuł odbierał w 2005 roku sir Roger Penrose z nauk ścisłych. Proszę, aby uwierzyli Państwo, jak trudno będzie mi znaleźć swoje miejsce w szeregu tak znakomitych postaci – podkreślił uczony.

 

Prof. Jacek Klinowski jest światowym autorytetem w dziedzinie magnetycznego rezonansu jądrowego w fazie stałej. W trakcie uroczystości laudację na jego cześć wygłosił prof. Krzysztof Woźniak z Wydziału Chemii UW. Wspomniał zarówno o pionierskich badaniach z zakresu chemii zeolitów prowadzonych przez uhonorowanego badacza , jak i jego zaangażowaniu w propagowanie polskiej kultury i nauki poza granicami kraju.

 

− Prof. Klinowski przez długie lata pracy na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Cambridge był najlepszą jednoosobową polską ambasadą w tej jednostce. Uczony należy do czołówki naukowej Wydziału Chemii Uniwersytetu w Cambridge. Jest znany ze znakomitych wykładów, zadziwia też wagą swoich osiągnięć, wszechstronnością zainteresowań i interdyscyplinarnością badań. Jest znakomitym przykładem możliwości twórczych polskiego uczonego – podkreślił prof. Woźniak.

 

Prof. Woźniak wspomniał również, że prof. Jacek Klinowski jest członkiem rady powierniczej organizacji dobroczynnej „British Friends of the Gdansk Theatre”, której zadaniem było wspieranie fundacji „Theatrum Gedanense”. Patronami fundacji, która miała na celu odbudowę Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku byli Karol, książę Walii oraz reżyser Andrzej Wajda.

 

Wielki kreator nowych idei

Decyzję o nadaniu prof. Jackowi Klinowskiemu tytułu honorowego Senat UW podjął 24 czerwca 2020 roku. O ocenę dorobku uczonego poproszono trzech recenzentów: prof. Jerzego Datkę z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Marka Potrzebowskiego z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN oraz prof. Marię Ziółek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

−  Wśród rzeszy pracowników naukowych, uprawiających zawód z pasją i zaangażowaniem, tylko niewielu należy do grupy „wybitnych naukowców”, „wielkich kreatorów nowych idei”. W tej elitarnej grupie „wybitnych” bez wątpienia znajduje się prof. Jacek Klinowski. Człowiek wielu talentów, ogromnej pracowitości, obdarzony niezwykłą intuicją naukową – napisał w recenzji prof. Potrzebowski.