Zespół doradczy ds. COVID-19 przy Prezesie Polskiej Akademii Nauk został wyróżniony Medalem im. Mikołaja Kopernika. Przyznawany jest on przez Prezydium Akademii za wybitne osiągnięcia naukowe zasłużonym dla środowiska badawczego w Polsce uczonym, którzy nie są krajowymi członkami PAN. Jedną z wyróżnionych osób jest dr Aneta Afelt z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW.

Laureaci zostali uhonorowani „za udział w pracach interdyscyplinarnego Zespołu doradczego do spraw COVID-19 przy Prezesie Polskiej Akademii Nauk, opracowaniu kompendium wiedzy o koronawirusie SARS-CoV-2 i chorobie COVID-19 oraz w przygotowaniu 21 stanowisk dotyczących różnych aspektów epidemii COVID-19”.

 

– Kiedy prezes PAN prof. Jerzy Duszyński w czerwcu 2020 roku powołał Zespół ds. COVID-19, stawiając na interdyscyplinarność i niezależność badawczą, byliśmy grupą wyjątkową nie tylko w kraju. Dzięki naszej różnorodności badawczej: od wirusologii, przez epidemiologię, geografię zdrowia, socjologię po psychologię i ekonomię, w każdy piątek tygodnia uczestniczyliśmy w intelektualnej przygodzie wglądu w wielowymiarową rzeczywistość pandemiczną – mówi dr Aneta Afelt, dodając: – Nasze stanowiska tworzyliśmy z potrzeby służenia naszą wiedzą i doświadczeniem w rozumieniu otaczającej nas rzeczywistości, tak szybko się zmieniającej w zależności od etapu rozwoju epidemii oraz diagnozowanych potrzeb strategiczno-organizacyjnych kraju. Nigdy nie pracowałam w tak doskonałych i inspirujących warunkach otwartej dyskusji merytorycznej oraz poszukiwania możliwie zrozumiałych dróg przekazania społeczeństwu wyników badań naukowych.

 

15 października odznaczenia odebrali:

  • prof. Krzysztof Pyrć,
  • dr hab. Magdalena Rosińska,
  • dr hab. Tomasz Smiatacz,
  • dr Aneta Afelt,
  • dr hab. Anna Ochab-Marcinek,
  • prof. Radosław Owczuk,
  • dr Wojciech Paczos,
  • dr Anna Plater-Zyberk.

Zespół doradczy ds. COVID-19 przy Prezesie PAN opublikował dotychczas 22 szczegółowe stanowiska, w których sformułował zalecenia dla służb publicznych i społeczeństwa. We wrześniu 2020 roku przedstawił raport „Zrozumieć COVID-19”.

 

Więcej informacji na temat odznaczenia znajduje się na stronie PAN >>

 

Zespół ds. COVID-19 

Zespół ds. COVID-19 przy Prezesie PAN to grono specjalistów z zakresu biochemii, geografii, medycyny, fizyki, wirusologii i socjologii. Działa od 30 czerwca 2020 roku. Monitoruje sytuację epidemiczną w Polsce. Badacze publikują oświadczenia, apele i stanowiska dotyczące rozwoju pandemii spowodowanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz rekomendują działania mające na celu zapobieganie jej – negatywnym z punktu widzenia zdrowia publicznego, gospodarki czy funkcjonowania społeczeństwa – skutkom lub minimalizowanie ich.

 

Jego członkiem jest dr Aneta Afelt z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW. Dr Afelt zajmuje się geografią zdrowia i geografią fizyczną. Przez ostatni rok koncentrowała się na analizie sytuacji epidemiologicznej w kraju i na świecie. Dr Afelt od października 2019 roku uczestniczy w pracach grupy badawczej Espace-DEV, która zajmuje się modelowaniem nisz socjoekologicznych. Laboratorium to jest afiliowane przy IRD – Institut de Recherche pour le Développement w Montpellier (Francja). W marcu 2020 roku badaczka została również członkiem zespołu ds. COVID-19 przy ówczesnym Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz konsultantem naukowym krajowych przedstawicieli do spraw działań poświęconych COVID-19 przy Europejskiej Radzie ds. Badań Naukowych (ERC).