Ogłoszono wyniki kolejnej edycji QS World University Rankings – jednego z najbardziej prestiżowych zestawień uczelni na świecie. Uniwersytet Warszawski został sklasyfikowany na 308. miejscu. To o 13 pozycji wyżej niż w ubiegłym roku.

W Quacquarelli Symonds World University Rankings 2022 uwzględniono 1300 uczelni z całego świata. Podczas oceny wzięto pod uwagę pięć wskaźników, w tym m.in. renomę uczelni, reputację wśród pracodawców, cytowalność i umiędzynarodowienie.

 

Uniwersytet Warszawski uplasował się na 308. miejscu na świecie, 130. w Europie i 1. w kraju. Tym, co analitycy ocenili najlepiej, były opinia wśród pracodawców oraz renoma uczelni.

 

Oprócz UW w zestawieniu sklasyfikowano również 18 innych polskich uczelni.