Ogłoszono wyniki kolejnej odsłony rankingu Times Higher Education. Spośród 1500 uczelni z całego świata wybrano 172, które uznano za najbardziej umiędzynarodowione. Uniwersytet Warszawski zajął 123. miejsce. Wśród wyróżnionych uczelni tylko dwa uniwersytety z Europy Środkowej znalazły się w tym zestawieniu.

W rankingu Times Higher Education znalazło się 1500 uczelni z całego świata, z czego wybrano 172, które uznano za najbardziej umiędzynarodowione. Uczelniami wyróżnionymi z regionu Europy Środkowej są Uniwersytet Warszawski (123. miejsce w rankingu) oraz Uniwersytet Karola w Pradze (79. miejsce w rankingu). Obie instytucje należą do sojuszu 4EU+, którego celem jest współpraca sześciu europejskich uczelni m.in. w zakresie kształcenia. Członkowie sojuszu wyznaczają spójne podejście do kwestii nauczania i uczenia się, oparte na badaniach.

 

Ścisła współpraca

Dodatkowo Uniwersytet Warszawski współpracuje z ponad tysiącem partnerów krajowych i zagranicznych oraz 680 instytucjami z ponad stu krajów. Jest członkiem ponad 100 polskich i międzynarodowych sieci naukowych. Na UW studiuje 4,8 tys. zagranicznych studentów i doktorantów. Zaś w ofercie edukacyjnej znajduje się 27 programów studiów I i II stopnia w języku angielskim, a także 22 kierunki studiów prowadzone wspólnie z uczelniami zagranicznymi.

 

Azjatycka czołówka

Do pierwszej piątki najbardziej umiędzynarodowionych uczelni na świecie zakwalifikowały się dwa uniwersytety z Hongkongu oraz dwie uczelnie z Wielkiej Brytanii. Pierwsze miejsce zajął Uniwersytet w Hongkongu (HKU), na którym studiuje ponad 30 tys. osób, a ok. 35% z nich to studenci zagraniczni. Drugie miejsce przypadło Politechnice Federalnej w Zurychu, która ma ponad 22 tys. studentów z ponad 120 krajów. Na trzecim miejscu znalazł się Chiński Uniwersytet w Hongkongu, współpracujący z ponad 282 instytucjami z 36 krajów. Dwa kolejne miejsca zajęły Uniwersytet Oksfordzki oraz Imperial College London.

 

Zasłużona renoma

W rankingu THE dotyczącym umiędzynarodowienia uczelni oceniano: odsetek studentów zagranicznych, odsetek zagranicznych pracowników naukowych, liczbę międzynarodowych publikacji oraz reputację uczelni w świecie naukowym. Dane z trzech pierwszych kategorii pochodziły w dużej mierze ze światowego rankingu Times Higher Education, z części związanej z perspektywą międzynarodową. W obecnej odsłonie rankingu, koncentrującej się na umiędzynarodowieniu, weryfikacji poddano także reputację uczelni. Liczył się wynik uzyskany w corocznym badaniu reputacji akademickiej THE, polegającym na wskazaniu przez naukowców uznawanych za wybitnych ekspertów w swoich dziedzinach tych uczelni, które ich zdaniem cieszą się zasłużoną renomą.

 

Więcej o rankingu THE.