18 młodych naukowców z UW otrzymało stypendia w konkursie Etiuda 6 Narodowego Centrum Nauki. Łącznie zdobyli ponad 1,7 mln zł dofinansowania na swoje prace. Granty pomogą im prowadzić badania nad cenami surowców energetycznych, czeskimi ulotkami jarmarcznymi, „moralnymi przykładami” w psychologii, religijnością, filozofią Hegla, mikrosoczewkowaniem grawitacyjnym, reakcjami enzymatycznymi oraz programowaniem dynamicznym.

Etiuda to konkurs grantowy Narodowego Centrum Nauki dla osób przygotowujących rozprawę doktorską. Laureaci otrzymują stypendia naukowe w wysokości 4,5 tys. zł miesięcznie. Odbywają też staż w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym – na koszty pobytu za granicą dostają 9 tys. zł miesięcznie. Są wśród nich przedstawiciele nauk ścisłych i technicznych; humanistycznych, społecznych i o sztuce; a także nauk o Życiu.

 

W naukach ścisłych i technicznych stypendia dostało 7 młodych naukowców z UW. Po 3 z wydziałów Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz Fizyki. Listę rankingową otwiera Przemysław Mróz z Wydziału Fizyki, współautor 2 artykułów opublikowanych w piśmie „Nature” (czytaj tutaj oraz tutaj), z pracą „Astrofizyczne zastosowania mikrosoczewkowania grawitacyjnego w Drodze Mlecznej”. Największe stypendium – prawie 119 tys. zł – zdobyła Marta Strzelecka z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki na przedsięwzięcie „Oszacowania momentów wektorów losowych”.

 

NCN przyznało granty 10 doktorantom uniwersytetu w kategorii nauk humanistycznych. Po 2 granty otrzymali młodzi badacze z wydziałów: Filozofii i Socjologii, Polonistyki, Historycznego oraz Psychologii. Największe stypendium – ponad 119 tys. zł – dostała Monika Maria Woźniak z Wydziału Filozofii i Socjologii na projekt „Myśl Nikołaja Bierdiajewa po 1927 roku wobec filozofii G. W. F. Hegla”.

 

W kategorii nauk o Życiu stypendium w wysokości prawie 118 tys. zł przyznano Aleksandrze Katarzynie Sulkowskiej z Wydziału Biologii na przedsięwzięcie „Regulacja mechanizmu NMD u Arabidopsis thaliana: nowe czynniki białkowe i fizjologiczne znaczenie tego procesu”.

 

W konkursie Etiuda 6 NCN dofinansowało przedsięwzięcia 147 młodych badaczy, którzy otrzymali prawie 15 mln zł. O finansowanie starało się 355 doktorantów.

 

Lista laureatów konkursu Etiuda 6