25 kwietnia odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące konkursów na nowe programy kształcenia w języku polskim i angielskim oraz nowe interdyscyplinarne programy studiów doktoranckich. Konkursy są organizowane w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju UW (ZIP).

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 25 kwietnia w godz. 9.30-11.30 w auli dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej. Jest ono skierowane do pracowników jednostek uniwersyteckich, którzy przygotowują wnioski konkursowe w konkursie na nowe programy kształcenia w języku polskim i angielskim oraz nowe interdyscyplinarne programy studiów doktoranckich.

 

Więcej informacji

 

Konsultacje indywidualne

Indywidualne spotkania konsultacyjne dla pracowników jednostek uniwersyteckich, które chcą wziąć udział w konkursie na nowe programy kształcenia na studiach II stopnia organizowanym w ramach programu ZIP odbędą się 20 kwietnia w godz. 13.00-16.00 oraz 24 kwietnia w godz. 9.00-12.00 w biurze ds. ZIP (Pałac Kazimierzowski, pokój 26).

 

Pracownicy jednostek uniwersyteckich chcący wziąć udział w konsultacjach są proszeni o umówienie się na konkretną godzinę i przesłanie roboczej wersji wniosku konkursowego lub listy pytań i wątpliwości, o których chcieliby porozmawiać podczas konsultacji. Kontakt pod adresem mailowym: zip@uw.edu.pl.

 

Więcej informacji

 

O konkursach

Trzy konkursy do tej pory ogłoszone w programie ZIP dotyczą nowych programów kształcenia na studiach II stopnia w języku polskim i angielskim oraz nowych interdyscyplinarnych programów studiów doktoranckich. Udział w nich mogą wziąć wszystkie jednostki uniwersyteckie, samodzielnie lub we współpracy z innymi.

 

Jednostki, które planują utworzenie nowych studiów II stopnia lub modernizację już istniejących, mogą otrzymać na ten cel od 315 tys. zł do 740 tys. zł. W obu konkursach zostanie zakwalifikowanych do finansowania przynajmniej sześć projektów nowych kierunków studiów, osiem projektów przemodelowanych programów kształcenia i dwa kierunki studiów w języku angielskim. Wnioski będą przyjmowane do 7 maja do godz. 14.00.

 

Szczegółowe informacje

 

W konkursie na studia doktoranckie zostaną zrealizowane dwa programy studiów doktoranckich – łączący obszary nauk humanistycznych i społecznych oraz łączący obszary nauk przyrodniczych i społecznych. Wnioski będą przyjmowane do 21 maja do godz. 14.00.

 

Szczegółowe informacje

Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP) jest finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju UW otrzymał na ten cel 38 mln zł. Wartość całego projektu to ok. 39 mln zł.

 

Informacje na temat ZIP znajdują się na stronie programu www.zip.uw.edu.pl.