Zaprojektowanie optymalnego układu stacji ładowania pojazdów elektrycznych w skali ogólnopolskiej będzie zadaniem uczestników hackathonu „Smart Charge – inteligentna elektromobilność”. W czasie zawodów programiści i studenci kierunków informatycznych uruchomią własne aplikacje na superkomputerach. Turniej organizuje 15-16 lutego Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW oraz firma innogy Polska.

Uczestnicy hackathonu zmierzą się z jednym z największych wyzwań w rozwoju elektromobilności, czyli zaplanowaniem infrastruktury służącej ładowaniu samochodów elektrycznych. Problem dostępności stacji ładowania jest dosyć ważny ze względu na stosunkowo małe zasięgi samochodów oraz długi czas potrzebny do naładowania akumulatorów. Do zaprojektowania sieci stacji ładowania e-pojazdów uczestnicy użyją danych z OpenStreetMap oraz wykorzystają możliwości obliczeniowe superkomputerów ICM UW.

 

„Smart Charge” to II spotkanie z cyklu Wielkich Wyzwań Programistycznych – hackathonów ICM UW organizowanych z myślą o programistach, którzy chcą stawić czoła skomplikowanym problemom wymagającym przetwarzania dużych zbiorów danych (Big Data) oraz przeprowadzania zaawansowanych obliczeń wielkoskalowych.

 

– Przygotowując hackathony ICM, staramy się rozpoznawać te problemy współczesnej gospodarki, w których znaczenie superkomputerów jest zasadnicze, by mogły powstać skuteczne i wydajne rozwiązania. Zaprojektowanie optymalnej sieci stacji ładowania pojazdów elektrycznych jest jednym z takich wyzwań. W dzisiejszym świecie zastosowanie superkomputerów przy tego typu zadaniach będzie tylko rosło – mówi pomysłodawca hackathonu, prof. Piotr Bała.

 

Firma innogy zarządza siecią publicznie dostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych. –Liczymy na to, że wyniki pracy studentów pomogą nam w optymalnym  dopasowaniu rozbudowy sieci stacji do rosnącej liczby samochodów elektrycznych – mówi dr Maciej Chmieliński, menedżer odpowiedzialny za rozwój elektromobilności w innogy Polska.

 

W hackathonie „Smart Charge” mogą wziąć udział 2-4 osobowe zespoły programistów, składające się zarówno ze studentów, jak i osób niebędących studentami. Rejestracja uczestników trwa do 4 lutego, a jej koszt wynosi 50 zł od zespołu. Zawody odbędą się w Centrum Technologii ICM w Warszawie.

 

http://wwp.icm.edu.pl