Piętnaście procent nagrodzonych w tym roku projektów stanowią pomysły zgłoszone przez studentów UW. Dofinansowanie w ramach VII edycji „Diamentowego Grantu” otrzymało łącznie osiemdziesięcioro młodych naukowców.

 

Konkurs zorganizowany został przez MNiSW już po raz 7. Na tegorocznej liście rankingowej znalazło się dwunastu członków społeczności studenckiej UW posiadających dorobek naukowy. Choć reprezentują różnorodne dyscypliny, łączy ich kreatywność i nastawienie na prowadzenie własnych badań.

 

Realizowany od 2012 roku program „Diamentowy Grant” przeznaczony jest dla absolwentów studiów I stopnia lub osób, które ukończyły trzeci rok jednolitych studiów magisterskich i stworzyły autorskie projekty naukowe. Podmiotami ubiegającymi się o przyznanie grantu są instytucje stanowiące miejsce realizacji prac młodych badaczy. W przypadku UW są to konkretne wydziały i inne jednostki naukowe.

 

MNiSW co roku przeznacza na ten cel około 20 milionów złotych. W ramach edycji 2018 rozdysponowano ponad 16 milionów złotych pomiędzy 80 laureatów. Dwanaścioro z nich to studenci UW. Łącznie otrzymali ponad 2,2 miliona złotych na realizację swoich projektów. Maksymalna założona w programie wysokość dofinansowania wynosi 220 tysięcy złotych. Właśnie taka kwota przyznana została w tym roku dwóm projektom z UW. Pierwszy to „Rola kinazy MLK4 w regulacji oporności potrójnie ujemnego raka piersi na chemioterapię” autorstwa Dawida Grzegorza Mehlicha (wnioskodawcą było Centrum Nowych Technologii UW). Tytuł drugiego brzmi „Badania właściwości dichalkogenków metali przejściowych metodami pompa-sonda z rozdzielczością spektralną”, a jego twórcą jest Aleksander Jacek Rodek (wnioskodawcą był Wydział Fizyki UW). Najwięcej wniosków z UW, które znalazły się na ostatecznej liście rankingowej programu, złożył Wydział Prawa i Administracji.

 

Młodzi naukowcy, będący autorami wyróżnionych w ten sposób pomysłów, zyskają środki finansowe i dzięki temu przystąpią do pierwszej samodzielnej pracy nad swoimi projektami.

 

W ramach tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 214 wniosków. Laureaci zostali wyłonieni w drodze dwustopniowej kwalifikacji.

 

Pełna lista rankingowa VII edycji „Diamentowego Grantu” dostępna jest na stronie internetowej MNiSW.