Ile może zarabiać absolwent filozofii? Czy warto pracować podczas studiów? Jak rosną wynagrodzenia polskich absolwentów? Ilu z nich po skończeniu studiów pracuje w zawodzie? Takie informacje można uzyskać z raportu ELA na temat losów absolwentów na rynku pracy. Badaniem objętych jest już milion osób.

System monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów wykorzystuje dane gromadzone w bazie POL-on przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz informacje z rejestrów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Twórcami systemu jest zespół analityków z Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia UW pod kierunkiem dr. hab. Mikołaja Jasińskiego.

 

Zespół od 2014 analizuje losy ponad 1,1 miliona absolwentów prawie 28 tys. programów studiów z 390 uczelni w Polsce. Trzecia edycja badania objęła roczniki 2014-2016 z całej populacji absolwentów. W tym roku system ELA udostępnił ponad 120 tysięcy raportów. Na stronie www.ela.nauka.gov.pl można przeczytać informacje o całej populacji absolwentów lub wybrać dane z konkretnej uczelni. Sprawdzić można np. jaki procent absolwentów po uzyskaniu dyplomu pracuje, jaką formę zatrudnienia wybiera, jaki odsetek jest na bezrobociu, ile osób decyduje się na podjęcie kolejnych studiów.

 

Dzięki portalowi ela.nauka.gov.pl, możemy porównywać m.in. dane dotyczące względnych zarobków np. z przeciętnymi zarobkami w swoim miejscu zamieszkania. Możemy również obserwować dynamikę zarobków w poszczególnych latach po ukończeniu studiów a także zobaczyć, jak radzą sobie absolwenci na lokalnych rynkach pracy.

 

Statystyki z 2016 roku

W 2016 roku było 143 tys. absolwentów, 68% z nich to kobiety. Na Uniwersytecie Warszawskim studia drugiego stopnia ukończyło 5136 osób, w tym 76% kobiet.

 

Średnie wynagrodzenie absolwentów w Polsce wynosiło 2990 zł brutto, absolwentów UW 3634 zł. Studenci Uniwersytetu Warszawskiego najczęściej pracują na umowach o pracę (57,1%).

 

Ze statystyk ogólnopolskich wynika, że po ukończeniu studiów 10.4% osób zdecydowało się na dalszą naukę (na UW 16,4%, połowa z nich łączy naukę z pracą), bezrobocie wśród absolwentów wynosiło 7,3% (na UW 3,5%).

 

Osoby, które pracowały podczas studiów stacjonarnych zarabiają ok. 30 proc. więcej niż ich niepracujący koledzy z roku. Analitycy zwracają jednak uwagę, że te różnice w kolejnych latach powinny się zmniejszać.

 

W kolejnym etapie badania ELA poddane analizie zostaną również zarobki studentów i doktorantów.